Mạng lưới VNGO-FLEGT

SIGN UP FOR E-UPDATE:

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Các bên liên quan, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội lâm nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cộng đồng địa phương và người dân sinh sống trong khu vực rừng sẽ tham gia vào thực...

Với mục tiêu biết cách khai thác sử dụng thông tin từ Hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS), ngày 17/1/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã mời PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi và các...

BẢN TIN

Tất cả 

THƯ VIỆN ẢNH

Tất cả 
AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT