Trang chủ   »  Giới thiệu

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Policy recommendations quarter 4/2016

2016-10-25 - 363 Lượt xem

Ministry of Agriculture and Rural Development has promulgated regulations to monitor, supervise the volume of harvested plantation timber and ensure legal foundation for timber flow in the market. However, in reality, the majority of households participating in forest planting and timber harvesting do not observe these regulations due to their limited capacity as well as insufficiencies of the regulations which lead to emerged negative impacts. Therefore, the State should introduce necessary policy amendments in order to closely monitor and supervise the amount of plantation timber after harvesting, ensuring its legality and enabling the involvement of the households into the VPA/PLEGT process.

For more information, plese see here

Lĩnh vực hoạt động

2014-10-15 - 804 Lượt xem

Từ khi thành lập, Mạng lưới VNGO&CC đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam

DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM (VNGOS)”

2014-10-14 - 877 Lượt xem

Dự án“Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs)” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu Giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu - Viện quản lý và phát triển châu Á (AMDI) và sự tài trợ của mạng lưới Nghiên cứu thay đổi toàn cầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương  Asia-Pacific Network for Global Change Research(APN)

 

Dự án

2014-10-14 - 693 Lượt xem