home Trang chủ   »  VNGO-FLEGT  »  Bản tin Chính sách Tài nguyên - Môi trường - Phát triển bền vững số 23: Sửa đổi Luật BV&PTR và yêu cầu cải cách thể chế lâm nghiệp

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Bản tin Chính sách Tài nguyên - Môi trường - Phát triển bền vững số 23: Sửa đổi Luật BV&PTR và yêu cầu cải cách thể chế lâm nghiệp

Cập nhật : 2017-06-07

Lượt xem : 944


Tài liệu tổng hợp 8 bài viết chuyên sâu của các chuyên gia lâm nghiệp nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về "thể chế lâm nghiệp" xã hội trong tiến trình sửa đổi Luật BV&PTR, bên cạnh việc đưa ra những phân tích về diễn biến rừng Việt Nam cùng các lựa chọn (xu hướng) và thách thức phát triển trong tương lai. Tài liệu này đồng thời cũng đánh giá việc thực thi các chính sách liên quan đến rừng (giao khoán bảo vệ rừng, rừng cộng đồng), đất rừng (tái cơ cấu công ty lâm nghiệp) và lâm sản (phát triển rừng gỗ lớn), đồng thời nhấn mạnh các đề xuất sửa đổi liên quan đến chủ rừng, quyền sở hữu, quyền hưởng dụng đối với rừng. 
 
Đường dẫn tài liệu: http://nature.org.vn/vn/2017/03/ban-tin-chinh-sach-so-23/  

Tin khác