home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Báo cáo Đánh giá hiện trạng ban đầu về tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp cấp hộ gia đình tại Việt Nam

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Báo cáo Đánh giá hiện trạng ban đầu về tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp cấp hộ gia đình tại Việt Nam

Cập nhật : 2017-06-23

Lượt xem : 878


Tháng 10/2010, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tiến trình đàm phán hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) nhằm đạt được thỏa thuận đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào EU có nguồn gốc hợp pháp. Hiệp định này gồm chín phụ lục, trong đó hai phụ lục quan trọng là Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) của Việt Nam. Khi VPA-FLEGT được ký kết và thực hiện, các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ sẽ được áp dụng cho các sản phẩm thuộc gỗ lưu thông trên thị trường. Điều này sẽ có tác động đến các đối tượng trong khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm gỗ. Tháng 01/2012, với mong muốn đóng góp một cách tích cực và có giá trị vào quá trình đàm phán, thực thi VPA và Chương trình FLEGT tại Việt Nam, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) được thành lập. Năm 2013, các đánh giá của Mạng lưới VNGO-FLEGT đã chỉ ra rằng, nhóm trồng, khai thác gỗ và nhóm chế biến gỗ là đối tượng dễ bị tổn thương trong tiến trình VPA/ FLEGT.
Tháng 12/2014, mạng lưới VNGO-FLEGT đã tổ chức một hội thảo để lựa chọn các phương án giám sát liên quan đến FLEGT của các tổ chức xã hội (CSOs) ở Việt Nam. Trong bối cảnh sự tham gia của các CSO vào Giám sát độc lập chính thức còn chưa rõ ràng, Giám sát không chính thức (Informal Monitoring) được hội thảo thống nhất là cách tiếp cận thiết thực nhất cho các CSO Việt Nam tham gia vào tiến trình VPA/FLEGT trong giai đoạn này.
Một trong những hoạt động quan trọng của Mạng lưới VNGO-FLEGT là thực hiện Đánh giá hiện trạng ban đầu về sự tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp ở cấp hộ gia đình với mục đính cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp (LD) của 2 nhóm đối tượng liên quan đến LD trong VPA-FLEGT gồm: nhóm trồng, khai thác gỗ và nhóm chế biến gỗ. Đánh giá này nhằm phản ánh hiện trạng cho các vấn đề nêu trên trong giai đoạn trước quá trình đàm phán, qua đó giúp cho các cơ quan chức năng có được các điều chỉnh về các nội dung, điều khoản trong quá trình đàm phán cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đánh giá này sẽ xác định hiện trạng ban đầu của các hộ gia đình trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ về tuân thủ các quy định LD, những vấn đề tiềm tàng về tính hợp pháp của gỗ. Đánh giá hiện trạng ban đầu sẽ là mốc tham chiếu đầu tiên trong tiến trình giám sát VPA-FLEGT của CSO Việt Nam và cũng là cơ sở dữ liệu tiền đề cho việc đánh giá sau giai đoạn đàm phán đối với các đối tượng đã được xác định trong đánh giá. Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, Mạng lưới VNGO-FLEGT đã thực hiện đánh giá tại 7 (bảy) tỉnh đại diện cho các khu vực trên cả nước, bao gồm: Tây Bắc (Hòa Bình), Đông Bắc (Quảng Ninh), Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Quảng Bình), Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Bình Định), và Tây Nguyên (Kon Tum). Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO” do EU và FERN tài trợ và tại Việt Nam được điều phối bởi SRD.
Các nội dung đề cập trong báo cáo này là kết quả tổng hợp từ 7 báo cáo của 7 cuộc đánh giá đã được thực hiện ở 7 tỉnh kể trên.
Download tài liệu tại đây
 

Tin khác