home Trang chủ   »  Tuyển dụng  »  Biên soạn tài liệu VNGO&CC và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Biên soạn tài liệu VNGO&CC và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật : 2015-10-08

Lượt xem : 955


Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) được thành lập năm 2008 với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao năng lực và liên kết các tổ chức xã hội và các bên liên quan. Hiện tại đã có khoảng 130 Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức xã hội trong cả nước tham gia và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang giữ vai trò Trưởng Ban điều hành.
Mạng lưới VNGO&CC đã nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) (trước đây gọi là AusAID) để thực hiện dự án "Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu" trong năm 2014 và 2015. Dự án nhằm mục tiêu cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong xây dựng các chính sách về BĐKH. Trung tâm SRD là đơn vị chủ trì và phối hợp với tổ chức MCD, COHED, CRD, DRAGON cùng triển khai dự án.
Theo kế hoạch dự án sẽ biên soạn và xuất bản tài liệu "VNGO&CC và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu" nhằm quảng bá các hoạt động của VNGO&CC, các mô hình hỗ trợ cộng đồng ứng phó với BĐKH do các tổ chức thành viên đã triển khai thành công.

Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm :

1. Có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên
2. Có kinh nghiệm trong biên soạn các tài liệu truyền thông
3. Hiểu yêu cầu và tính chất của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng
4. Am hiểu các hoạt động của mang lưới VNGO&CC
5. Có kiến thức về biến đổi khí hậu
6. Ưu tiên đã từng hợp tác với các tổ chức VNGO

Chuyên gia quan tâm xin gửi thư bày tỏ quan tâm, CV cập nhật và đề cương tài liệu đến Vũ Thế Thường theo email: thuong@srd.org.vn trước ngày 12 tháng 10 năm 2015.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tin khác