home Trang chủ   »  Giới thiệu  »  DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM (VNGOS)”

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM (VNGOS)”

Cập nhật : 2014-10-14

Lượt xem : 1313


Dự án“Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs)” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu Giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu - Viện quản lý và phát triển châu Á (AMDI) và sự tài trợ của mạng lưới Nghiên cứu thay đổi toàn cầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương  Asia-Pacific Network for Global Change Research(APN)

Mục tiêu tổng quát: Tăng cường năng lực về kỹ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam thông qua khóa học đào tạo ngắn hạn, thực hành nghiên cứu điển hình có sự tham gia, hội thảo chuyên đề, tài liệu hóa kết quả nghiên cứu, chia sẻ bài học và đóng góp vận động chính sách và liên kết với mạng lưới nghiên cứu khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Mục tiêu cụ thể::

1.    Hỗ trợ tăng cường phối hợp ở cấp độ quốc gia về các vấn đề nghiên cứu biến đổi khí hậu liên quan cụ thể đến Viêt Nam.

2.    Tăng cường sự liên kết giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, cung cấp thông tin đầu vào mang tính khoa học cho việc hoạch định chính sách và kiến thức khoa học cho cộng đồng.

3.    Nâng cao các năng lực về kỹ năng nghiên cứu biến đổi khí hậuở Việt Nam, bao gồm sự truyền bá và phổ biến kiến thức.

4. Hợp tác VNGO & CC và các tổ chức tương tự khác về những vấn đề nghiên cứu phát triển bền vững và biến đổi khí hậu

Tin khác