home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Điều chỉnh quy chế hoạt động và Xây dựng kế hoạch chiến lược

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Điều chỉnh quy chế hoạt động và Xây dựng kế hoạch chiến lược

Cập nhật : 2014-11-10

Lượt xem : 1618


Với mong muốn các hoạt động của VNGO&CC đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của các tổ chức thành viên, cũng như thực tiễn các hoạt động ứng phó với BĐKH trong tình hình mới, VNGO&CC đã tiến hành rà soát và điểu chỉnh quy chế hoạt động. Một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm đã được mời để tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, báo cáo có liên quan, thảo luận với các thành viên Ban điều hành, phỏng vấn các thành viên, thu thập ý kiến qua bản hỏi. Bản dự thảo quy chế sửa đổi lần thứ 3 đã được gửi qua email để lấy ý kiến góp ý, phản hồi của các thành viên. Theo kế hoạch quy chế sửa đổi này sẽ được  thông qua trong hội thảo hàng năm của VNGO&CC.

 

 

Chi tiết về Bản dự thảo quy chế sửa đổi (lần thứ 3) xem tại đây.

http://vngo-cc.vn/upload/1._Du_thao_quy_che_VNGOCC_sua_doi_V3_.pdf

 

Song song với hoạt động rà soát và điểu chỉnh quy chế hoạt động, VNGO&CC cũng tiến hành xây dựng chiến lược hoạt động của mình trong giai đoạn 2015-2020.

 

Chi tiết về Bản dự thảo chiến lược hoạt động (lần thứ 3) xem tại đây. 

http://vngo-cc.vn/upload/2._Du_thao_chien_luoc_VNGOCC_giai_%C4%91o%E1%BA%A1n_2015-2020_V3_.pdf

Tin khác