home Trang chủ   »  ----  »  Đối thoại về thích ứng với Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai – Khu vực miền Trung

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Đối thoại về thích ứng với Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai – Khu vực miền Trung

Cập nhật : 2014-08-28

Lượt xem : 1806


Trong hai ngày 10 & 11/12/2012, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo "Đối thoại về thích ứng với Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Khu vực miền Trung". Hội thảo này do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đại diện cho Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm làm việc của các Tổ chức Phi chính phủ về Biến đổi khí hậu BĐKH (CCWG), phối hợp với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (DHMCC) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) tổ chức.

Mục đích của đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa cấp trung ương và cấp địa phương về xây dựng kế hoạch hành động, thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa các cơ quan chính phủ với các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong việc thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ ưu tiên trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cấp địa phương.

Tham gia hội thảo có gần 100  đại biểu đại diện các bộ ngành như Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí  - Bộ Tài nguyên Môi trường , Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ  thiên tai - Tổng cục Thủy lợi, Bộ Giao thông Vận tải, Chương trình Hỗ trợ Ứng phó với BĐKH (SP RCC),  các tổ chức phi chính phủ của 2 mạng lưới VNGO&CC và CCWG, cơ quan nghiên cứu, nhà tài trợ cùng đại diện các sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 8 tỉnh khu vực miền Trung và  các cơ quan báo chí tại địa bàn Đà nẵng.

Tại hội thảo này, đại diện các bộ ngành đã có bài trình bày cập nhật thông tin về các định hướng chiến lược của chính phủ, chính sách liên quan tới BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và một số ưu tiên trong ứng phó trong thời gian tới.

Đại diện các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh nhằm ứng phó với BĐKH & Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và lồng ghép đó. Tại hội thảo, các NGOs  cũng có cơ hội chia sẻ các hoạt động tổ chức mình thực hiện tại cộng đồng. Để tăng cường hơn nữa sự kết nối và chia sẻ thông tin, các bên đã thảo luận để cùng hợp tác xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó BĐKH & giảm nhẹ rủi ro thiên tai một cách hiệu quả. 

Ông Trương Đức Trí, Đại diện Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia tích cực của các tổ chức phi chính phủ trong 3 năm qua ... các ý kiến thảo luận và phản hồi của các tổ chức phi chính phủ dựa trên kinh nghiệm đã triển khai và phối hợp ở cấp cộng đồng đã có những đóng góp nhất định cho quá trình xây dựng chính sách. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới các tổ chức phi chính phủ sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn đối thoại chính sách, đặc biệt là tiếp tục có các đóng góp về tăng cường năng lực và nguồn lực nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động của địa phương và cấp cộng đồng về ứng phó với BĐKH".

Theo Ông Trương Quốc Cần, Phó giám đốc Trung Tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), đại diện Ban điều hành Mạng lưới VNGO&CC và Nhóm CCWG chia sẻ:  "Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã có nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ các cộng đồng  như phát triển sinh kế, truyền thông nâng cao năng lực, xây dựng các mô hình thích ứng và giảm nhẹ BĐKH dựa vào cộng đồng; nhiều sáng kiến, mô hình đã được đánh giá là thành công, có hiệu quả, giúp cộng đồng ứng phó tốt hơn với BĐKH. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lắng nghe và hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các nhà hoạch định chính sách,hy vọng các sáng kiến, mô hình thành công sẽ được cân nhắc lồng ghép vào chiến lược, các chương trình, chính sách của nhà nước ở các cấp". ".

Hội thảo "Đối thoại về thích ứng với Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Khu vực miền Trung"  là một phần trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa SRD với Viện Môi trường Thái Lan (TEI) và được hỗ trợ kinh phí bởi Tổ chức Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA). Đây cũng là một trong ba hoạt động đã được thống nhất  trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác, điều phối và chia sẻ thông tin ký ngày 18/11/2011 giữa Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu  với CCWG và VNGO&CC. Trước đó, hai diễn đàn chia sẻ thông tin về BĐKH khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31/8/2012, và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long diễn ra tại Cần Thơ vào ngày 22/11/2012.

Tin khác