home Trang chủ   »  Giới thiệu  »  Dự án

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Dự án

Cập nhật : 2014-10-14

Lượt xem : 1102


Dự án "Tăng cường vai trò của các tổ chức VNGO trong truyền thông và vận động chính sách về Biến đổi Khí hậu"

 

Mục tiêu dài hạn

Cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong xây dựng các chính sách về BĐKH.

 

Mục tiêu cụ thể

 

Mục tiêu 1: Mạng lưới VNGO&CC sẽ được tăng cường thông qua sự cải tổ về cơ cấu tổ chức, cơ chế truyền thông, điều phối nội bộ và phối kết hợp với bên ngoài.

 

 Mục tiêu 2: Sự tham gia của NGO trong các quá trình hình thành và thực hiện chính sách sẽ hữu hình hơn và hiệu quả hơn thông qua tăng cường năng lực hỗ trợ xây dựng các thực hành tốt của cộng đồng.

 

Cơ quan chủ trì

Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Bền vững (SRD)

 

Cơ quan đồng thực hiện

Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD)

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD)

Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và Phát triển (COHED)

Viên Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (DRAGON)

 

Tin khác