home Trang chủ   »  Tin từ cơ quan, tổ chức khác  »  Dự án FORMIS II tập huấn QGIS cơ bản

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Dự án FORMIS II tập huấn QGIS cơ bản

Cập nhật : 2015-07-25

Lượt xem : 1916


  Trong 05 ngày từ 20-24/7/2015, tại Quảng Ninh, Dự án FORMIS II đã khai mạc lớp tập huấn QGIS cơ bản cho cán bộ kỹ thuật của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm 4 vùng, cán bộ của Dự án Khuyến khích sự tham gia của người dân vào quản trị rừng và giảm nghèo Việt Nam (FPG Việt Nam). Đây là một trong các lớp tập huấn nằm trong lộ trình đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng để triển khai các ứng dụng của hệ thống FORMIS.  

Mục tiêu của lớp tập huấn không chỉ nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quan về sử dụng phần mềm QGIS mà còn là cơ hội cho học viên thực hành thành thạo các công cụ trên phần mềm QGIS cho các yêu cầu như làm việc với các lớp dữ liệu, hiển thị, truy vấn, cập nhật cơ sở dữ liệu, biên tập và in ấn bản đồ thành quả.

Khóa tập huấn được xem là bước rất quan trọng trong quá trình phổ biến và triển khai các ứng dụng của hệ thống FORMIS trong toàn ngành lâm nghiệp tại Việt Nam.

(Nguồn: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tong-cuc/du-an-formis-ii-tap-huan-qgis-co-ban-a2610)

 

Tin khác