home Trang chủ   »  Dự án DFID – FERN (2012 – 2014)  »  Dự án “Thực thi FLEGT: thúc đẩy quản trị rừng hiệu quả trong ngành Lâm nghiệp”

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Dự án “Thực thi FLEGT: thúc đẩy quản trị rừng hiệu quả trong ngành Lâm nghiệp”

Cập nhật : 2014-10-22

Lượt xem : 1023


Dự án “Thực thi FLEGT: thúc đẩy quản trị rừng hiệu quả trong ngành Lâm nghiệp”

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), thông qua FERN
Thời gian triển khai: 3 năm (1/2012 - 12/2014)
Địa điểm: tại Việt Nam và các nước đang tham gia VPA của Châu Phi
Ngân sách năm 2014 tại Việt Nam: 132,472 EUR (~ 172,565 USD)
Mục tiêu dự án: Thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả của các NGO vào tiến trình đàm phán và thực thi VPA.
Các hoạt động chính:
•    Triển khai nghiên cứu về một số vấn đề liên quan tới rừng cộng đồng tại 4 tỉnh
•    Tiếp tục đánh giá sâu về tác động của VPA đến sinh kế của 3 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đã xác định trong năm 2013
•    Tổ chức các hội thảo phản hồi về kết quả nghiên cứu tại các tỉnh nghiên cứu
•    Tổ chức các diễn đàn đối thoại với đoàn đàm phán của Việt Nam và Liên Minh Châu Âu về các vấn đề liên quan tới VPA/ FLEGT từ kết quả nghiên cứu thực tiễn
•    Tập huấn về kỹ năng Viết bản tin chính sách về VPA/FLEGT cho các thành viên mạng lưới
•    Cử các thành viên mạng lưới tham gia các cuộc họp trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong và ngoài nước về VPA/FLEGT
•    Tổ chức họp định kỳ giữa các Ban điều hành và các thành viên trong mạng lưới
•    Chia sẻ thông tin về hoạt động của Mạng lưới và các vấn đề liên quan tới VPA/FLEGT qua email và website

Tin khác