home Trang chủ   »  ----  »  GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (VNGO&CC)

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (VNGO&CC)

Cập nhật : 2014-10-14

Lượt xem : 16094


Vai trò ngày càng lớn mạnh của các tổ chức xã hội dân sự đối với sự phát triển của Việt Nam đang dần được Chính phủ và xã hội công nhận. Hiện có hàng trăm tổ chức của Việt Nam đang tăng cường và đa dạng hóa hoạt động trong lĩnh vực sinh kế cộng đồng bền vững và bảo vệ môi trường, đặc biệt ở cấp độ cơ sở. Những tổ chức này cũng đóng một vai trò quan trọng trong công tác nhận và giải ngân các nguồn viện trợ trong và ngoài nước cho sự phát triển của Việt Nam. 

Tuy nhiên, chính các hoạt động riêng lẻ, chưa có sự gắn kết của hàng trăm tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã trở thành trở ngại đối với hàng trăm các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sinh kế cộng đồng bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, một mạng lưới thống nhất các tổ chức xã hội dân sự hoạt động tại Việt Nam là rất cần thiết.

Cũng trong thời điểm hiện tại, biến đổi khí hậu ngày càng trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển. Do vậy, biến đổi khí hậu được xem như một lĩnh vực quan trọng của các hoạt động của hệ thống xã hội dân sự. Với mục đích hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được thành lập ngày 11/09/2008. Được khởi xướng bởi các tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam (bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Bảo tồn Sinh vật biển (MCD), Trung tâm Phát triển, Đào tạo và Nghiên cứu Môi trường (CERED) và Viện Khoa học Xã hội (ISS)), mạng lưới đã trở thành một diễn đàn mở để các thành viên có thể trao đổi thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc kết nối với Quốc hội, các tổ chức của Chính phủ, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ.

Mạng lưới VNGO&CC khuyến khích các hoạt động vận động chính sách cũng như đóng góp ý kiến cho các chính sách và việc thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu cũng như hỗ trợ các thành viên trong công tác xây dựng năng lực biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động truyền thông và tập huấn, ở cả cấp tổ chức và cấp cơ sở.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của mạng lưới VNGO&CC là tăng cường năng lực cho các thành viên trong mạng lưới. Hiện nay, mạng lưới VNGO&CC và Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu CCWG đang triển khai một dự án kéo dài 3 năm (2009 - 2010) do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, ưu tiên là các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam về biến đổi khí hậu. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD đã được phân công vị trí cơ quan lãnh đạo điều phối dự án, do trung tâm có kinh nghiệm) trong việc điều hành dự án về xây dựng năng lực và biến đổi khí hậu có hiệu quả.

NHIỆM VỤ

- Hình thành kênh chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu

- Hỗ trợ các thành viên mạng lưới nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

- Điều phối các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tầm ảnh hưởng của các thành viên, từ đó tạo dựng hình ảnh và nâng cao vị thế, tiếng nói của mạng lưới

- Chuyển tải các thông tin, kết quả từ các dự án biến đổi khí hậu cấp cộng đồng tới các cơ quan hữu quan của Nhà nước

MỤC TIÊU CHÍNH

- Điều phối các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam là thành viên mạng lưới trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

- Khởi xướng và phổ biến những mô hình, phương thức thành công trong giải quyết những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ

-Chia sẻ thông tin về các dự án, chương trình và biện pháp kỹ thuật liên quan tới biến đổi khí hậu ở Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI (từ năm 2014)

·         Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD): Trưởng Ban Điều hành,

·         Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD): Thành viên

·         Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ cộng đồng và Phát triển (COHED): Thành viên

·         Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

·         Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (DRAGON)

Hiện tại đã có hơn 100 tổ chức và cá nhân trong cả nước đã đăng ký tham gia mạng lưới.

Tất cả các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức xã hội Việt Nam quan tâm tới biến đổi khí hậu, mong muốn đóng góp vào hoạt động của mạng lưới và cam kết tuân thủ điều lệ, nguyên tắc của mạng lưới có thể đăng ký làm thành viên của mạng lưới.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Điều phối

·         Thông qua mạng lưới, điều phối xây dựng các dự án/sáng kiến theo các nhóm nội dung trọng tâm, huy động nguồn lực và hỗ trợ các nhóm thành viên tham gia.

Vận động chính sách

·         Đóng góp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm vào việc xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Xây dựng và phổ biến những mô hình thực tiễn

·         Triển khai các dự án thí điểm về giảm thiểu và thích ứn với biến đổi khí hậu và phát triển thành mô hình.

·         Cung cấp thông tin và cầu nối về giải pháp kỹ thuật cho ứng phó, kết hợp các áp dụng thí điểm.

·         Tài liệu hoá kinh nghiệm/mô hình để phổ biến.

 Giáo dục và truyền thông

·         Cung cấp thông tin đến cộng đồng dân cư và các bên liên quan về ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu tới các mặt của đời sống xã hội.

·         Tăng cường sự phối hợp giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và báo chỉ để các chiến dịch truyền thông không chỉ để thay đổi nhận thức mà còn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.

 

Tin khác