home Trang chủ   »  VNGO-FLEGT  »  Giấy mời "Hội thảo tham vấn các tổ chức dân sự xã hội về hoạt động giám sát đánh giá SiRAP/BDS trong Chương trình UN-REDD

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Giấy mời "Hội thảo tham vấn các tổ chức dân sự xã hội về hoạt động giám sát đánh giá SiRAP/BDS trong Chương trình UN-REDD

Cập nhật : 2017-02-08

Lượt xem : 582


Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II có kế hoạch tổ chức ‘Hội thảo tham vấn các tổ chức dân sự xã hội về hoạt động giám sát đánh giá SiRAP/BDS trong Chương trình UN-REDD’.

Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức dân sự xã hội (CSOs) vào hoạt động giám sát và đánh giá Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Thời gian: 01 ngày (16 tháng 02 năm 2017)

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá – Số 98, Phố Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình hội nghị: Xem chi tiết tại đây

Thành phần: Đại diện của Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II và các tỉnh thí điểm, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức dân sự xã hội ở 06 tỉnh thí điểm của Chương trình UN-REDD và ở Hà Nội.

Để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý vị đại biểu xác nhận sự tham gia trước ngày 14 tháng 02 năm 2017 tới ông Hoàng Việt Dũng theo số điện thoại 0912625704 hoặc email: dung.hoang@unredd-vietnam.org.vn.

Hoang Viet Dung (Mr)

Communication Officer

 

Programme Management Unit

UN-REDD Viet Nam Phase II Programme

14, Thuy Khue Street, Tay Ho District

Ha Noi, Viet Nam

 

T   84 4 37 28 65 20 (Ext 119)

F   84 4 37 28 65 14
M  84 (0) 912 625 704
E   dung.hoang@unredd-vietnam.org.vn
W  www.vietnam-redd.org

Tin khác