home Trang chủ   »  Ban điều hành  »  Giới thiệu về Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Giới thiệu về Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

Cập nhật : 2015-01-07

Lượt xem : 4175


Giới thiệu chung

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển và phát triển bền vững vùng ven biển Việt Nam, MCD được thành  lập năm 2003 theo Quyết định số 126/QĐ – HBVN ngày 9/05/2003 của Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam và giấy phép hoạt động Khoa học công nghệ số A 088 do Bộ Khoa học Công nghệ cấp, tiền thân là Liên minh Sinh vật biển Quốc tế (IMA). Từ tháng 4 năm 2009, MCD là thành viên sáng lập nòng cốt của mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và biến đối khí hậu tại Việt Nam (VNGO&CC), phụ trách nhóm BDKH và vùng ven biển.

Địa bàn hoạt động là vùng có cộng đồng nghèo sinh sống trong và quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn biển và khu dự trữ sinh quyển có yếu tố biển đã được xác định bởi các định hướng ưu tiên quốc gia. MCD hoạt động tại các nơi có những hệ sinh thái điển hình ở các vùng đất ngập nước và châu thổ đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông Mekong, ven biển miền trung và các đảo ven bờ.

Một số dự án/chương trình có liên quan đến biến đổi khí hậu đã đang thực hiện

Dự án: Nghiên cứu đánh giá kinh tế của hoạt động thích ứng với BDKH trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở Việt Nam

Mục tiêu: Đánh giá tính tổn thương, tác động của BĐKH đối với hoạt động NTTS & các biện pháp thích ứng với BĐKH của ngành NTTS ở VN.

Địa bàn:           Việt Nam, tập trung vào khu vực đồng bằng sông Mekong

Thời gian:        Từ ngày 21/9/09-31/3/2010

Dự án: Ecolife Café – Không gian học tập cộng đồng thích ứng với BDKH

Mục tiêu: Thành lập Ecolife Café - Trung tâm học tập cộng đồng cho thích ứng BĐKH, tăng cường tính chủ động và năng lực thích ứng với BDKH của cộng đồng ven biển Việt Nam

Địa bàn:           tỉnh Nam Định

Thời gian:        Từ tháng 1-10/2010

Dự án: Tư vấn quốc gia về xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển về BDKH

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển về BDKH

Địa bàn:           Các khu bảo tồn biển Việt Nam

Thời gian:        Từ tháng 4-7/2010

 Dự án: Xây dựng và tập huấn sử dụng tài liệu Hướng dẫn đánh giá tính dễ bị tổn thương với BDKH của các cộng đồng ven biển

Mục tiêu: Nâng cao năng lực ứng phó với BDKH cho cộng đồng ven biển, đặc biệt ngư dân nghèo tại khu vực Đông Nam Á

Địa bàn:           Đông Nam Á

Thời gian:        Từ tháng 8/2009 – 8/2010

Dự án: Hỗ trợ cộng đồng nghèo ven biển Việt Nam tạo dựng sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường

Mục tiêu:  Tới năm 2011 xây dựng được các phương thức quản lý nguồn lợi ven bờ ở địa phương đảm bảo công bằng hơn về xã hội, có cơ sở khoa học về sinh thái và khả thi về kinh tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh kế cho cộng đồng nghèo ven biển.

Địa bàn:           Nam Định, Thái Bình và Khánh Hòa

Thời gian:        Từ tháng 1/2007 – 12/2011

Dự án: Hỗ trợ các cộng đồng nghèo ven biển Việt Nam thông qua mở rộng tác động và tăng cường ảnh hưởng của các can thiệp dựa vào cộng đồng của các Tổ chức phi chính phủ

Mục tiêu:

-          Tăng cường tác động của các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua tài liệu hóa các hướng dẫn thực hành và nhân rộng mô hình

-          Đóng góp xây dựng các chính sách quản lý nguồn lợi ven biển

-          Tăng cường năng lực các tổ chức phi chính phủ

Địa bàn:           Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Quảng Nam

Thời gian:        Từ tháng 1/2008 – 12/2010

 

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

Phòng 3104, Tầng 31, Toà nhà 34T, Phố Hoàng Đạo Thúy, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: +84 4 2221 2923   Fax: +84 4 2221 2924

 

 

Tin khác