home Trang chủ   »  Ban điều hành  »  Giới thiệu về Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Giới thiệu về Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Cập nhật : 2015-01-07

Lượt xem : 2734


Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. TT có nhiệm vụ: Phát triển cộng đồng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về phát triển nông thôn (PTNT) và các lĩnh vực có liên quan; Tiến hành các nghiên cứu và hỗ trợ cho các hoạt động chia sẻ thông tin nhằm mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội ở khu vực miền Trung

Đối tượng phục vụ của CRD là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Mặc dù là một đơn vị của Trường ĐHNL, nhưng các cán bộ của CRD được lựa chọn từ các trường khác nhau của Đại học Huế. Đó là một điều đặc biệt trong công tác tổ chức và nhân sự của CRD. Hiện tại, CRD có 50 cán bộ, trong đó có 30 cán bộ kiêm nhiệm là những giảng viên được lựa chọn chủ yếu từ trường ĐHNL, một số từ trường Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học Huế (chuyên ngành xã hội học), và 20 cán bộ chuyên trách là những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các ngành đào tạo khác nhau của Đại học Huế. Từ đó có thể thấy rằng, CRD có điều kiện thuận lợi trong việc thành lập các nhóm công tác liên ngành để đáp ứng các yêu cầu của các hoạt động về PTNT.
Với vị trí là một đơn vị trực thuộc trường Đại học, nhưng các hoạt động của CRD không được bao cấp bởi Nhà nước. CRD chỉ tận dụng nguồn nhân lực của các trường Đại học ở Huế. CRD là một đơn vị có hệ thống tài chính độc lập được quản lý chặt chẽ theo những nguyên tắc về tài chính của Nhà nước cũng như theo yêu cầu của các cơ quan tài trợ. Trung tâm có hệ thống ra quyết định riêng mà không phụ thuộc vào trường ĐHNL. Do đó, có thể nói, CRD đã và đang hoạt động như một tổ chức phi chính phủ địa phương.

Một số dự án/chương trình có liên quan đến biến đổi khí hậu đã đang thực hiện

Dự án: Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng

 Mục tiêu:

-          Nâng cao năng lực và ý thức của của người dân, chính quyền và các tổ chức cộng đồng trong việc quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng;

-          Thiết lập mô hình “cộng đồng an toàn”;

-          Nâng cao việc ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ về cây trồng và vật nuôi để thích ứng với thiên tai;

-          Nghiên cứu về kiến thức bản địa trong việc ứng phó và giảm thiểu thiên tai

Thời gian: Từ tháng 1/2008 đến 06/2009

Địa bàn triển khai: Xã Phú Diên, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án: Nâng cao năng lực thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ở tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu;

-          Nâng cao năng lực quản lý rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho người dân và các đối tác địa phương.  

-          Hỗ trợ cho các nghiên cứu hành động có sự tham gia của người dân bao gồm cải tạo đất cát, các giống cây trồng chịu hạn, sự tưới tiêu và sự nhiễm mặn.

-          Nâng cao khả năng thích ứng và đối phó của cộng đồng với biến đổi khí hậu thông qua việc cải thiện sinh kế

-          Vận động lồng ghép việc quản lý biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai vào kế hoạch kinh tế xã hội cấp xã và cấp huyện.

Thời gian: Từ tháng 4/2009 đến 3/2011

Địa bàn triển khai: xã Triệu Vân, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong; và xã Hải Quế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát của tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu:

-          Nhân rộng một số mô hình SXNN thích ứng và giảm nhẹ với BĐKH đã có và xây dựng thêm một số loại mô hình mới ở vùng cát tỉnh Quảng Trị.

-          Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho cộng đồng để hướng đến phát triển SXNN bền vững trong bối cảnh BĐKH.

-          Vận động và lồng ghép BĐKH vào chiến lược phát triển SXNN ở vùng cát.

Thời gian: Từ tháng 7/2012 đến 6/2013

Chương trình: Thích ứng Khí hậu lấy Trẻ em làm Trọng tâm tại Việt Nam

Mục tiêu:

-          Tăng cường khả năng của trẻ em dễ bị tổn thương và cộng đồng của họ để trực tiếp lập kế hoạch và quản lý những tác động tiêu cực của khuynh hướng thay đổi và biến đổi của khí hậu;

-          Nâng cao năng lực của chính phủ và xã hội để phù hợp với những nhu cầu thích nghi của trẻ em và cộng đồng của họ, phù hợp với những mục tiêu quốc gia.

Thời gian: Từ tháng 8/2012 đến 30/12/2014

Địa bàn triển khai: Tỉnh Thái Nguyên (12 xã ở 2 huyện Định Hóa và Đại Từ); Tỉnh Quảng Ngãi (12 xã ở huyện Bà Tơ); Tỉnh Thừa Thiên Huế (7 xã ở 2 huyện Quảng Điền và Phú Vang);Tỉnh Tiền Giang (7 xã ở huyện Gò Công Đông và thị trấn Gò Công)

 

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ            : 102 Phùng Hưng, Huế

Điện thoại: 054 3529749   Fax: 054 3530000

 

 

 

Tin khác