home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Góp ý cho dự thảo tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình”

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Góp ý cho dự thảo tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình”

Cập nhật : 2015-09-08

Lượt xem : 1874


Xuất bản cuốn tài liệu “Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình” là một trong những sản phẩm quan trọng trong Chương trình hợp tác “nghiên cứu, đánh giá các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu do NGO hỗ trợ tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014” giữa Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (DMHCC) và 2 mạng lưới VNGO&CC và CCWG. Quyển tài liệu được biên soạn dựa trên những thông tin, dữ liệu từ những báo cáo của các đơn vị triển khai mô hình, các chuyến đi thực địa của các chuyên gia nhằm thu thập thêm thông tin về các mô hình này. Cho đến nay bản dự thảo tài liệu đầu tiên đã được nhóm biên soạn xây dựng xong.

Mong đợi của cả DMHCC, VNGO&CC và CCWG là cuốn tài liệu sẽ như một tài liệu quan trọng để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở địa phương trong quá trình đưa ra những quyết định lựa chọn triển khai hoặc/và nhân rộng các mô hình/ giải pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu được giới thiệu trong quyển tài liệu cũng như các mô hình đang được triển khai trên thực tế chưa được đề cập trong quyển tài liệu.

Để quyển tài liệu đáp ứng tốt nhất mong đợi này một hội thảo góp ý cho bản dự thảo tài liệu đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25/8/2015 với sự tham gia rộng rãi của đại diện các tcơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, đơn vị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở địa phương. tổ chức NGO.

Prof. D.Sc. Truong Quang Hoc presented at the workshop

GS.TSKH Trương Quang Học trình bày tại hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho các nội dung của tài liệu đặc biệt là các phần chung về biểu hiện, tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; sinh kế thích ứng với BĐKH; Các tiêu chí đánh giá mô hình sinh kế thích ứng BĐKH. Các ý kiến đóng góp đã được nhóm biên tập ghi nhận, cân nhắc trong quá trình hoàn thiện cuốn tài liệu.

 

 

Bản dự thảo tài liệu tiếp theo sẽ nhận được những góp ý, phản biện từ Hội đồng khoa học của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trước khi xuất bản. Được biết bản tiếng Anh tóm tắt cuốn tài liệu cũng sẽ được xuất bản để đoàn đại biểu Việt Nam giới thiệu tại COP21 tại Paris vào cuối năm nay.

Cuốn tài liệu do GSTS. KH.Trương Quang Học chủ biên với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, và một số cán bộ của DMHCC, CARE, PLAN, SNV, SRD, MCD...

-SRD-

Nguồn: http://www.srd.org.vn/index.php/bi-n-d-i-khi-h-u-menu/642-gop-y-cho-d-th-o-tai-li-u-sinh-k-thich-ng-v-i-bi-n-d-i-khi-h-u-tieu-chi-danh-gia-va-cac-di-n-hinh

Tin khác