home Trang chủ   »  Tin VNGO&CC  »  HỌP NGHIỆM THU BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẤP CỘNG ĐỒNG

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

HỌP NGHIỆM THU BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẤP CỘNG ĐỒNG

Cập nhật : 2018-09-18

Lượt xem : 61


         Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH là một trong những hoạt động chính của dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng kế hoạch Quốc Gia về thích ứng với Biến đổi khí hậu” mà trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang thực hiện dưới sự tài trợ của chương trình tài trợ các dự án nhỏ - Quỹ Môi trường toàn cầu GEF – SGP. Trên cơ sở đó, dự thảo bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng đã được đưa ra và nhận được góp ý, đánh gia của một số chuyên gia cũng như GEF SGP.

       Ngày 18/11/2018, tại văn phòng Liên hợp Quốc  tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), trung tâm SRD đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu bộ tiêu chí với mục tiêu chia sẻ tiến trình xây dựng và nội dung bộ tiêu chí, từ đó thu thập ý kiến của các bên về bộ tiêu chí.

      Cuộc họp có sự tham gia của 20 đại biểu đại diện Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà tài trợ GEF – SGP, các chuyên gia, cố vấn đầu ngành về Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình Quốc gia UNDP, trường đại học Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội cùng nhiều cán bộ từ các tổ chức Phi chính phủ quốc tế và Việt Nam.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

     GS.TSKH Trương Quang Học, Viện tài nguyên và Môi trường (CRES) và NCS.Hoàng Thị Ngọc Hà, Trung tâm Cộng đồng Sinh thái (ECODE) được mời làm chuyên gia xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH do tổ chức xã hội và GEF SGP đã và đang hỗ trợ triển khai ở cấp cộng đồng.

 

Đại diện nhóm chuyên gia, GS Trương Quang Học trình bày tiến trình xây dựng và nội dung bộ tiêu chí

 

      Chia sẻ về tiến trình xây dựng và nội dung bộ tiêu chí, Giáo sư Học nhấn mạnh rằng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH ở cấp cộng đồng được xây dựng một cách tổng quan, trên cơ sở các nghiên cứu, chương trình gần nhất, thông qua các chuyến đi thực địa, khảo sát và thu thập từ gần 40 mô hình của các cơ quan và các tổ chức xã hội dân sự ở cộng đồng địa phương từ Bắc vào Nam. Giáo sư khẳng định đây là một hoạt động thiết thực, giúp cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội có thể dựa vào bộ tiêu chí để tự đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của mỗi dự án, đảm bảo tính ứng dụng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về thể chế chính sách của các cơ quan khoa học nhà nước. Ông Học cho rằng, các hoạt động dự án tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu cho các tổ chức xã hội và các đại diện các cộng đồng dễ bị tổn thương với BĐKH, trên cơ sở đó đóng góp có hiệu quả vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH (NAP).

 

Bà Trần Thanh Nga, Cục BĐKH – Bộ TNMT trình bày cập nhật về tiến trình NAP

 

Bà Trần Thanh Nga, đại diện Cục BĐKH chia sẻ rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét tham khảo kết quả dự án, cụ thể là bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng trong viêc xây dựng NAP, bà khẳng định dự án sẽ luôn đi song song với tiến trình NAP và các chương trình của Cục BĐKH – Bộ TN&MT.

Các đại biểu tham gia trao đổi và góp ý cho Bộ tiêu chí

 

     Trong cuộc họp, nhóm chuyên gia cũng đã nhận được nhiều góp ý từ các đại biểu. Các chỉ tiêu về giảm tính dễ bị tổn thương, chỉ tiêu về giảm thiểu, chỉ tiêu hiệu quả và bền vững về mặt kinh tế là tâm điểm được thảo luận nhiều tại cuộc họp. Đặc biệt, một chỉ tiêu mới mới được nhóm chuyên gia đưa vào bộ tiêu chí đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu đó là chỉ tiêu “cập nhật thông tin biến đổi khí hậu”. Theo phần lớn các ý kiến nhận về, đây là chỉ tiêu tương đối khó đáp ứng và cũng khó đánh giá sự liên quan giữa dự án cụ thể với tính cập nhật thông tin BĐKH.

    Kết thúc cuộc họp, nhóm chuyên gia khẳng định sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp từ các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí trong phạm vi dự án.

 

Cố vấn chuyên môn của SRD chụp ảnh cùng các chuyên gia và đại diện nhà Tài trợ GEF - SGP

 

Tin khác