home Trang chủ   »  VNGO-FLEGT  »  Hộ gia đình trồng rừng: Khung pháp lý chưa rõ ràng

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Hộ gia đình trồng rừng: Khung pháp lý chưa rõ ràng

Cập nhật : 2016-08-09

Lượt xem : 2376


Hiện nay, ở một số địa phương  xu thế nhiều hộ gia đình trồng rừng liền kề nhau cùng bán cho một thương lái hoặc tự liên kết với nhau để khai thác đang diễn ra. Tuy nhiên, khung pháp lý lại chưa quy định cụ thể về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho hai trường hợp nêu trên, dẫn đến xảy ra hiện tượng gỗ rừng trồng từ hợp pháp thành bất hợp pháp trong bối cảnh Việt Nam tham gia VPA/FLEGT.

Cơ sở pháp lý còn thiếu cụ thể

Với các chính sách phù hợp và định hướng xã hội hoá ngành lâm nghiệp, diện tích rừng trồng của Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Từ 01 triệu ha năm 1990 lên gần 3,7 triệu ha năm 2014. Trồng rừng đang là nguồn sinh kế góp phần cải thiện thu nhập cho khoảng 1,4 triệu hộ gia đình. Với tốc độ phát triển như vậy, việc phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình trồng, khai thác rừng là khó tránh khỏi.

Luật bảo vệ Môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định lập báo cáo ĐTM đối với dự án khai thác rừng với diện tích từ 200 ha trở lên đối với rừng trồng là rừng sản xuất, áp dụng phương thức chặt trắng, có lô thiết kế khai thác diện tích tập trung. Tuy nhiên, những văn bản này không nêu rõ trong các trường hợp cá nhân, tổ chức mua lại rừng trồng của nhiều người có diện tích lớn, liền kề nhau để khai thác, hoặc nhiều hộ gia đình có diện tích liền kề, liên kết với nhau để khai thác diện tích lớn hơn 200 ha.

Như vậy, vô tình các chủ rừng đã đẩy gỗ hợp pháp của mình trở thành gỗ bất hợp pháp. Trong bối cảnh Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) chuẩn bị được ký kết, việc đưa ra khung chính sách cụ thể về những trường hợp này sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ.

Tin khác