home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Hội thảo ‘Tham Vấn cho các báo cáo nghiên cứu của mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2014”

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Hội thảo ‘Tham Vấn cho các báo cáo nghiên cứu của mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2014”

Cập nhật : 2014-12-26

Lượt xem : 1760


Ngày 10/10/2014 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) – Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Các Tổ chức Phi Chính Phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản Trị rừng và Thương mại Lâm Sản (VNGO-FLEGT) chủ trì tổ chức Hội thảo ‘Tham Vấn cho các báo cáo nghiên cứu của mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2014” ​

Hội thảo có 70 đại biểu là đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, các nhà tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật như EU, Chương trình EU-FAO-FLEGT, EFI, Forest Trends, đại diện các tổ chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, biến đổi khí hậu, các chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp, thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT, đại diện địa phương nơi triển khai nghiên cứu và các bên liên quan khác.

Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ kết quả chính từ các nghiên cứu trên tới các bên liên quan bao gồm các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ có liên quan và các thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT, các tổ chức quốc tế và trong nước hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, biến đổi khí hậu và hoặc sinh kế bền vững. Đồng thời, hội thảo lấy ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự để hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu trên.

 Kết quả ban đầu từ những nghiên cứu trên cho thấy, các nhóm hộ đáp ứng các quy định ở các mức độ khác nhau. Hộ trồng rừng và trồng cây phân tán đáp ứng khá tốt với tính hợp pháp của đất trồng. Hộ khai thác rừng đáp ứng thấp với các quy định về bảo vệ môi trường, về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, yêu cầu về thuế do không phù hợp trong khi đó tỷ lệ đáp ứng của hộ mua ván vận chuyển cao về thuế nhưng thấp ở yêu cầu hóa đơn, biên bản đóng búa kiểm lâm, bảng kê lâm sản.

Từ những kết quả trên, các nghiên cứu đưa ra các đề xuất thiết thực và phù hợp. Đối với cấp quốc gia: i) Cần rà soát các quy định đối với hộ gia đình; ii) Xây dựng bộ chỉ số cho từng các quy định; iii) Xây dựng cơ chế phân quyền cho chính quyền, ban ngành địa phương, bên thứ ba (ví dụ cộng đồng địa phương, các tổ chức xã hội dân sự, …vv) chịu trách nhiệm thực thi giám sát các quy định. Đối với cấp tỉnh: i) Tiếp tục đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ rừng; ii) Bổ sung các yêu cầu về đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp, cam kết về môi trường, phòng cháy và chữa cháy cũng như an toàn về lao động khi cấp phép kinh doanh cho hộ chế biến, và giao quyền và trách nhiệm việc giám sát các nội dung  này cho chính quyền địa phương và các bên liên quan kể cả các cộng đồng dân sự; iii) Có chủ trương, kế hoạch, thực hiện việc đào tạo nghề, phát triển các mô hình gây trồng lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; iv) Hỗ trợ/khuyến khích các bên liên quan hỗ trợ người dân (về thông tin, tập huấn đào tạo, phát triển sinh kế, v.v)

Các nghiên cứu cũng đề xuất vai trò của các tổ chức dân sự và các bên liên quan khác bao gồm: i) Giúp các hộ dân nắm bắt thông tin thông qua truyền thông, tập huấn, chú trọng kiến thức pháp luật; hỗ trợ pháp lý để các hộ chủ động và tự nguyện thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất; ii) Làm cầu nối, phối hợp giúp các hộ dân tiếp cận các bên liên quan, thông tin, vốn đầu tư nâng cao công nghệ tăng hiệu suất sản xuất.

Đánh giá về ý nghĩa của các nghiên cứu này, đại diện SRD bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc/ Trưởng ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT cho biết “Kết quả của các nghiên cứu này – sau khi hoàn thiện, là đầu vào quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách cấp quốc gia cũng như địa phương nhằm thực thi hiệu quả VPA/FLEGT tại Việt Nam”.

Nghiên cứu Đánh giá tác động tiềm tàng của VPA/FLEGT đến sinh kế các nhóm dễ bị tổn thương (LIA) được tiến hành tại 2 huyện Phú Lương (Thái Nguyên), huyện Yên Bình (Yên Bái), và 2 làng nghề gỗ tại khu vực đồng bằng sông Hông Đồng Kỵ (Bắc Ninh), Hữu Bằng (Hà Nội). Nghiên cứu khả năng đáp ứng yêu cầu của VPA/FLEGT về tính hợp pháp của gỗ từ hộ gia đình tham gia trong khai thác, mua bán, vận chuyển và chế biến gỗ hoặc các sản phẩm gỗ được tiến hành tại 6 huyện của 6 tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu.

Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) được thành lập vào tháng 1/2012 với mong muốn đóng góp tích cực và có giá trị vào quá trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh Đối tác tự nguyện (VPA) và Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) tại Việt Nam, từ đó góp phần thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và thúc đẩy việc hình thành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng sống dựa vào rừng được tiếp cận, sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách công bằng và bền vững.

Tính đến 1/2014, VNGO-FLEGT có 35 tổ chức thành viên trên khắp cả nước đăng ký tham gia. Hiện tại Ban điều hành VNGO-FLEGT gồm có 4 tổ chức: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) - Trưởng Ban, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước (ForWet), Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD).

 PV. Đoàn Hồng Minh - Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

Tin khác