home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Hội thảo góp ý dự thảo số 5 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi về công nhận, kế thừa và phát huy tri thức bản địa và luật tục như một chiến lược quản lý rừng bền vững

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Hội thảo góp ý dự thảo số 5 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi về công nhận, kế thừa và phát huy tri thức bản địa và luật tục như một chiến lược quản lý rừng bền vững

Cập nhật : 2017-06-07

Lượt xem : 596


Ngày 30/5, RECOFTC, Hội chủ rừng Việt Nam, PanNature và Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo số 5 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi về công nhận, kế thừa và phát huy tri thức bản địa và luật tục như một chiến lược quản lý rừng bền vững, 
 
Đường dẫn tài liệu Hội thảo: http://nature.org.vn/vn/2017/05/hoi-thao-tri-thuc-truyen-thong-va-luat-tuc/ 
 
Đường dẫn Bản kiến nghị sau Hội thảo: http://nature.org.vn/vn/2017/06/ban-kien-nghi-du-thao-so-5-luat-bao-ve-va-phat-trien-rung-sua-doi/ 

Tin khác