home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Họp Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT Quý 3/2015

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Họp Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT Quý 3/2015

Cập nhật : 2015-08-17

Lượt xem : 1472


Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT) đã tiến hành cuộc họp Ban điều hành Mạng lưới Quý 3/2015 (mở rộng) tại Tổng Cục Lâm Nghiệp Việt nam, vào ngày 19/6 vừa qua. Cuộc họp nhằm mục đích chia sẻ các kết quả khảo sát tiền trạm ở bốn tỉnh: Nghệ An, Kon Tum, Bình Định, Hòa Bình đã thực hiện trong tháng 5, 6/2015 trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO”, do EU tài trợ thông qua tổ chức FERN.

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc SRD

Đồng chủ trì cuộc họp có bà Nguyễn Tường Vân – Vụ phó Vụ KHCN và HTQT, Tổng cục Lâm nghiệp; ông Lê Công Lương – Chánh văn phòng Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) và bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) kiêm trưởng Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT. Các thành viên tham dự gồm đại diện SRD, Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), Liên minh Châu Âu (EU) và hai chuyên gia lâm nghiệp khác đến từ Viện Lâm nghiệp châu Âu (EFI) và Mandala.

Chuyên gia đến từ Viện Lâm nghiệp châu Âu

Thông qua nội dung trình bày của các nhóm thực hiện khảo sát, nhiều vấn đề đã được đặt ra thảo luận như: tính đại diện và phù hợp của các tỉnh được lựa chọn làm khảo sát; tiêu chí để lựa chọn các huyện, xã để tiến hành khảo sát; khả năng mở rộng các thành phần của chuỗi cung gỗ tham gia khảo sát (bên cạnh các hộ sản xuất hiện nay); sự ổn định của các hộ đã tham gia khảo sát; sự ổn định của các văn bản hiện hành về LD; các khó khăn gặp phải khi tiến hành khảo sát...

Bên cạnh đó các thành viên đã thảo luận và lựa chọn địa bàn sẽ triển khai hoạt động nghiên cứu chính thức trong thời gian tới. Trong đó, Bình Định được chọn là địa bàn nghiên cứu chính thức đầu tiên trong tháng 7/2015. Các nghiên cứu còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 8/2015 tại: Hòa Bình, Nghệ An và Kon Tum. Mục tiêu của các nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực tuân thủ LD của cộng đồng sống phụ thuộc rừng, phục vụ cho giám sát độc lập VPA - FLEGT.

-SRD-

Tin khác