home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng thông tin ngành lâm nghiệp

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng thông tin ngành lâm nghiệp

Cập nhật : 2019-01-07

Lượt xem : 1414


Với mục tiêu biết cách khai thác sử dụng thông tin từ Hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS), ngày 17/1/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã mời PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi và các chuyên gia tập huấn cho các cán bộ của SRD và một số tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT.

 

Hệ thống FORMIS được xây dựng cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu trên cơ sở các ứng dụng chuyên dụng và các phần mềm như: Cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, báo cáo nhanh kiểm lâm, quản lý công nghiệp chế biến lâm sản,…Theo đó, dữ liệu của 7,1 triệu lô rừng của trên 1,4 triệu chủ rừng từ 60 tỉnh, thành phố trong cả nước sau chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng đã được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng. Cùng với đó, các dữ liệu cập nhật diễn biến rừng 3 năm từ 2016 – 2018; dữ liệu điều tra rừng 4 chu kỳ từ năm 1990 đến 2010; dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp; dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng,… cũng được chuẩn hoá và tích hợp vào hệ thống.

 

PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi chia sẻ về hệ thống FORMIS

 

Các cán bộ của SRD và một số tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT đã thực hành truy cập, khai thác các thông tin về lâm nghiệp ở cấp xã, huyện, tỉnh: dữ liệu về đất rừng, loại rừng, chủ rừng, trữ lượng, loài cây, diễn biến rừng… Được biết người dùng còn có thể thu nhận được báo cáo về nguyên liệu thô đầu vào và thành phẩm đầu ra từ các nhà máy, cơ sở chế biến, doanh nghiệp và từ các đơn vị quản lý hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, trung ương. Hệ thống cũng sẽ cho phép hiển thị vị trí của các nhà máy, cơ sở chế biến dưới dạng lớp dữ liệu địa lý, có thể được sử dụng để phục vụ công tác thu mua nguyên liệu cũng như phân tích các kế hoạch đầu tư thông qua việc chồng xếp những dữ liệu này trên nền cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng.

 

Chuyên gia đang hướng dẫn truy cập và và giải đáp thắc mắc khi khai thác thông tin từ FORMIS

 

Thực hành truy cập, thác thông tin từ FORMIS

 

Một số thông tin được khai thác từ FORMIS

 

Sau buổi tập huấn các cán bộ của SRD và một số tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT đã biết cách truy cập, khai thác, sử dụng thông tin từ FORRMIS cho các hoạt động khảo sát, đánh giá về suy thoái rừng, chuyển đổi rừng, cũng như các dự án hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Tin khác