home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Khởi động nhiệm vụ truyền thông, công bố thông tin thực hiện hiệp định VPA/FLEGT

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Khởi động nhiệm vụ truyền thông, công bố thông tin thực hiện hiệp định VPA/FLEGT

Cập nhật : 2019-04-05

Lượt xem : 167


Sau khi Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU được ký kết vào tháng 10/2018, hai bên nỗ lực cùng nhau chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hiệp định chính thức được phê chuẩn và triển khai thực hiện. Về phía Việt Nam, Bộ NN và PTNT đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2019-2020 bao gồm nhiệm vụ truyền thông, công bố thông tin.

Các nội dung của Hiệp định sẽ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong chuỗi cung gỗ của Việt Nam, do đó Hiệp định quy định các bên cam kết công bố rộng rãi thông tin liên quan đến việc thực thi và giám sát Hiệp định này. Theo Tổng Cục Lâm nghiệp (TCLN) thì việc công bố thông tin sẽ có những thách thức như: Hiện chưa có “kho thông tin” đầy đủ, cập nhật, chính xác; Thông tin đa ngành/lĩnh vực nằm ở nhiều Bộ/ngành, nhiều nguồn, phân tán, chưa thống nhất về phương pháp thống kế; Số liệu thống kê còn có sự chênh lệch giữa các cơ quan Bộ/ngành, giữa các đơn vị trong nước và quốc tế; Chất lượng thông tin thống kê về lâm nghiệp và chế biến gỗ xuất khẩu chưa cao, chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều cơ sở dữ liệu.

Để hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng thực hiện hoạt động công bố thông tin và truyền thông, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) đã đồng ý tài trợ nguồn lực thông qua dự án với tên gọi “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông thực hiện Hiệp định VPA”. Dự án do TCLN triển khai trong thời gian 24 tháng và ngày 3/4/2019 vừa qua TCLN đã công bố chính thức khởi động Dự án với sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng của TCLN, Bộ/ngành liên quan, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội trong nhóm VPA Core Group, các đơn vị truyền thông. Dự án gồm 8 hoạt động trong đó có một số hoạt động quan trọng là: Xây dựng chiến lược truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định; Xây dựng và phát hành bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định và Hệ thống VNTLAS cho DN chế biến, xuất nhập khẩu gỗ, các hộ gia đình trồng rừng, các cơ quan xác minh; Cung cấp và phổ biến thông tin về Hiệp định và Hệ thống VNTLAS cho lãnh đạo chính quyền địa phương, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Như vậy, dự án này chỉ hỗ trợ nguồn lực thực hiện một số công việc trong nhiệm vụ truyền thông, công bố thông tin trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU giai đoạn 2019-2020. TCLN mong đợi các tổ chức xã hội tìm kiếm nguồn lực để thực hiện các hoạt động truyền thông trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT mà Dự án này không thực hiện. TCLN cam kết trong quá trình triển khai dự án sẽ kế thừa những kinh nghiệm của các tổ chức xã hội đã thực hiện các hoạt động truyền thông về VPA và phối hợp với các tổ chức xã hội đang triển khai các hoạt động truyền thông về VPA.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối Hội thảo

Tin khác