home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Khởi động triển khai các nghiên cứu của mạng lưới VNGO-FLEGT

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Khởi động triển khai các nghiên cứu của mạng lưới VNGO-FLEGT

Cập nhật : 2015-08-17

Lượt xem : 1748


Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO”, do EU tài trợ thông qua tổ chức FERN, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2015, các tổ chức thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT đã tiến hành khảo sát tiền trạm tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Bình Định và Kontum làm tiền đề cho các nghiên cứu của Mạng lưới năm 2015. 

Với sự dẫn dắt của 4 tổ chức đầu mối là Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM), Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) và Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (ADC) cùng với sự tham gia của 8 tổ chức thành viên Mạng lưới khác, chuyến khảo sát đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Ngày 19 tháng 6 năm 2015 các nhóm đã họp và chia sẻ kết quả khảo sát, ghi nhận ý kiến đóng góp của các bên liên quan tham dự cuộc họp, trong đó có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Lâm nghiệp châu Âu (EFI), Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Liên Minh châu Âu (EU). 

Kết quả khảo sát tiền trạm là cơ sở để lựa chọn ra địa bàn, đối tượng cho nghiên cứu của Mạng lưới về đánh giá khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng phục vụ cho giám sát độc lập VPA FLEGT sẽ được triển khai trong tháng 7,8/2015. 

Tin khác