home Trang chủ   »  ----  »  Ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Cập nhật : 2019-10-03

Lượt xem : 73


Trong khuôn khổ Chương trình Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN)  giai đoạn 2014 - 2020 đã ký kết ngày 18/6/2014 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp, hai bên đã xây dựng Kế hoạch hợp tác KHCN rất cụ thể cho từng năm, ký kết theo từng năm kế hoạch. Ngày 1/10/2019 tại Hà Nội, hai bên đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả phối hợp hoạt động cho giai đoạn từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019. Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì hội thảo với sự tham gia của đại diện các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Lâm nghiệp, các hội thành viên, các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam.

Theo đánh giá có 56/57 hoạt động trong Kế hoạch hợp tác trong giai đoạn từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019 đã được thực hiện, bao gồm: i) Các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách lâm nghiệp; ii) Các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn chia sẻ thông tin nâng cao năng lực, nhận thức quan đến lâm nghiệp iii) Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách được thực hiện như: góp ý cho dự thảo Nghị định quy định một số điểu của Luật Lâm nghiệp, dự thảo Nghị định VNTLAS, dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Tại hội thảo, Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đại diện cho hai đơn vị đã cùng ký bản Kế hoạch hợp tác cho giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020. 

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đại diện ký bản Kế hoạch

Kế hoạch hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp Hội Việt Nam đã mở ra một kênh mới về tư vấn giám sát và phản biện xã hội trong lĩnh vực lâm nghiệp, cũng như đã thu hút kinh phí từ các tổ chức quốc tế cho các nghiên cứu, thí điểm các hoạt động ngoài hiện trường để cung cấp đầu vào quan trọng phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách lĩnh vực lâm nghiệp.

Hai đại diện chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn tất việc ký kết 

Tin khác