home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Nâng cao năng lực cho cộng đồng sống phụ thuộc rừng để tham gia hiệu quả vào tiến trình VPA

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Nâng cao năng lực cho cộng đồng sống phụ thuộc rừng để tham gia hiệu quả vào tiến trình VPA

Cập nhật : 2015-11-25

Lượt xem : 759


Luôn sát cánh và đồng hành cùng với các thành viên của mạng lưới các tổ chức phi chính phủ và thực thi lâm luật và bảo vệ rừng (VNGO-FLEGT), SRD đã triển khai 3 nghiên cứu tham vấn cộng đồng nhằm thu thập thông tin, nguyện vọng của người dân sống phụ thuộc vào rừng từ đó đưa ra được những khuyến nghị, đóng góp tích cực, có giá trị cho các văn bản liên quan tới Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Chính phủ Việt Nam và EU đang đàm phán. Ba nghiên cứu đó là: Nghiên cứu khả năng đáp ứng các yêu cầu của VPA về tính hợp pháp của gỗ từ hộ gia đình tại 6 huyện ở 6 tỉnh với sự tham gia của 12 tổ chức thành viên mạng lưới; Nghiên cứu đánh giá tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế các nhóm dễ bị tổn thương tại 2 huyện Yên Bình (Yên Bái), Phú Lương (Thái Nguyên); Nghiên cứu Đánh giá tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế các nhóm đối tượng tại 2 làng nghề gỗ Đồng Kỵ và Hữu Bằng.

Năm 2015, SRD và Mạng lưới bắt đầu tiến trình đánh giá và giám sát khả năng tuân thủ Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) ở cấp hộ gia đình, nhằm thu thập bằng chứng, đưa ra khuyến nghị cho các văn bản liên quan tới Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA). Bước đầu tiên trong tiến trình này là triển khai các đánh giá hiện trạng ban đầu để làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá định kỳ. Quý 2 năm 2015, SRD và Mạng lưới đã tiến hành khảo sát tiền trạm tại 4 địa phương thí điểm: Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định và Kon Tum, để xác định địa bàn và đối tượng giám sát. Kết quả khảo sát tiền trạm đã được trình bày tại văn phòng TCLN, có đại diện của EU và EFI tham gia.

Với mong muốn có những đóng góp tích cực, có giá trị cho các văn bản liên quan tới Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Chính phủ Việt Nam và EU đang đàm phán để triển khai Chương trình FLEGT tại Việt Nam thông qua các kênh khác nhau, SRD đã chủ trì các cuộc họp, thảo luận góp ý cho Phụ Lục 8 Công bố thông tin của Hiệp định VPA. 20 góp ý trong số các góp ý được TCLN xem xét và điều chỉnh. Thành viên mạng lưới đã đóng góp ý kiến cho bảng các thuật ngữ về FLEGT VPA của Tổng cục Lâm nghiệp cũng như tham gia đóng góp ý kiến tại 04 Hội thảo cấp Quốc gia về các nội dung của VPA. 4 bản tin chính sách của SRD và các thành viên Mạng lưới được xây dựng nhằm đóng góp ý kiến cho các nội dung của hiệp định VPA cũng như các lĩnh vực có liên quan. SRD cùng với các thành viên mạng lưới đã có các cuộc họp hàng quý với VNFOREST để cập nhật các hoạt động và chia sẻ các góp ý, kết quả đạt được.

Để nâng cao việc sử dụng gỗ hợp pháp, góp phần tăng cường quản trị rừng hiệu quả, với SRD điều quan trọng không chỉ là thay đổi về các yêu cầu pháp lý có liên quan và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu này, mà còn là thay đổi nhận thức của các bên liên quan, bao gồm nhóm các hộ gia đình, chính quyền địa phương và cả những người trực tiếp tiêu dùng các sản phẩm gỗ. Nhận thức không thể thay đổi được trong ngày một ngày hai. Do vậy, việc ban hành và thực hiện những yêu cầu pháp lý hiệu quả đã được SRD tiến hành song song với nâng cao nhận thức cho các bên liên quan.

 Vậy làm thế nào để truyền tải những nội dung phức tạp thành những điều đơn giản, dễ hiểu cho cộng đồng?.Phân tích đối tượng truyền thông của FLEGT tại cộng đồng như thế nào?. Làm thế nào để xây dựng những thông điệp chủ chốt cho những mục tiêu truyền thông, cho từng nhóm đối tượng cụ thể của FLEGT?.... Đó là một trong số nhiều nội dung mà SRD luôn đặt ra để đạt được những kết quả mong đợi sau mỗi khóa tập huấn tại cộng đồng các địa phương đang có dự án do SRD triển khai. Hằng năm, SRD thường có một chuỗi sự kiện truyền thông liên quan để giúp cộng đồng nhận thức, thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của mình trong việc trồng rừng và quản lý rừng có trách nhiệm. Năm 2014, SRD đã tổ chức 2 chiến dịch truyền thông về FLEGT VPA cho 300 người dân tại 2 huyện Yên Bình (Yên Bái) và Phú Lương (Thái Nguyên) với nhiều các ấn phẩm truyền thông có nội dung liên quan đến FLEGT VPA (tờ rơi, áp phích, lịch treo tường, quạt tay, áo phông, sổ truyền thông…); tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng về FLEGT cho các cán bộ và người dân ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Cũng trong khuôn khổ các dự án mạng lưới, SRD đã thực hiện 2 bộ phim về FLEGT VPA và vai trò của Mạng lưới VNGO-FLEGT trong tiến tình này nhằm truyền thông rộng rãi về VPA FLEGT đến các bên liên quan. Ngoài ra, mạng lưới đã xây dựng một webpage của Mạng lưới VNGO-FLEGT trên website của Mạng lưới VNGO&CC.

Những lớp Tập huấn "Kỹ năng truyền thông cộng đồng về FLEGT" giúp các học viên là đại diện cho các nhóm cộng đồng hiểu rõ hơn được trách nhiệm mình đang làm trong việc "Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản", hướng cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc thực thi VPA/FLEGT trong tương lai và SRD nói riêng và các tổ chức phi chính phủ nói chung được ví như những con kiến bò khắp nơi để mang kiến thức chính sách đến với cộng đồng.

Hoàng Quốc Chính

Nguồn: http://www.tapchitainguyenvamoitruong.vn/383/TNMT/13205/Nang-cao-nang-luc-cho-cong-dong-song-phu-thuoc-rung-de-tham-gia-hieu-qua-vao-tien-trinh-VPA.html

Tin khác