home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Nghiên cứu khả năng liên kết FLEGT và REDD+ trong kiểm soát gỗ bất hợp pháp

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Nghiên cứu khả năng liên kết FLEGT và REDD+ trong kiểm soát gỗ bất hợp pháp

Cập nhật : 2015-11-30

Lượt xem : 3437


Đại diện mạng lưới VNGO-FLEGT - đoàn nghiên cứu gồm các tổ chức SRD, CORENARM, SFMI, với trưởng đoàn là bà Vũ Thị Bích Hợp, đã tiến hành nghiên cứu chính thức khả năng liên kết FLEGT và REDD+ tại Lâm Đồng từ ngày 21 – 25/11/2015. 

Dựa trên kết quả tiền trạm đã thực hiện đầu tháng 11/2015, đoàn nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 106 hộ gia đình tại địa bàn triển khai chương trình REDDthuộc hai huyện Lạc Dương và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Picture1

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Giám đốc SRD phỏng vấn hộ gia đình tại Lạc Dương

Trong 3 ngày đầu, các hoạt động nghiên cứu đã thực hiện gồm: (i) Phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã để thu thập thông tin về việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoán rừng, thủ tục pháp lý về khai thác và vận chuyển gỗ; (ii) Phỏng vấn các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; (iii) Phỏng vấn sâu một số hộ gia đình, trưởng thôn, già làng ở 8 thôn. Đồng thời đoàn nghiên cứu cũng tổ chức các cuộc thảo luận nhóm hộ dân, nhóm chủ rừng, nhóm người hiểu biết và xây dựng 16 cây vấn đề và cây giải pháp.

Qua đó, đoàn nghiên cứu đã phát hiện ra các vấn đề quan trọng: (i) Hiện trạng mất rừng, suy thoái rừng và khai thác gỗ trái phép ở khu vực nghiên cứu vẫn đang diễn ra (quy mô nhỏ, nhưng trên diện rộng, ngấm ngầm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ); (ii) Áp lực về sinh kế và đất cho hoạt động sản xuất nông nghiệp là nguy cơ hàng đầu của mất rừng và suy thoái rừng; (iii) Cơ chế quản lý hiện tại và sự phối hợp giữa các bên liên quan ở địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia thực hiện; (iv) Việc đảm bảo an toàn xã hội và môi trường là ưu tiên hàng đầu của cả hai chương trình REDD+/FLEGT.

Picture3

Tham vấn các chủ rừng xã Đạ Nhim

Từ những kết quả trên, đoàn nghiên cứu đã tổ chức “Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu liên kết giữa FLEGT và REDD+ trong kiểm soát gỗ hợp pháp” vào ngày 25/11/2015 tại Tp. Đà Lạt, với sự tham gia của 13 đại diện lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã, chủ rừng tại Lâm Đồng.

Mở đầu hội thảo, Bà Vũ Thị Bích Hợp thay mặt mạng lưới nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện REDDvà FLEGT, đồng thời trình bày kết quả nghiên cứu tại huyện Lạc Dương. Bên cạnh đó, ông Trần Nam Thắng, thành viên ban điều hành mạng lưới VNGO-FLEGT trình bày kết quả nghiên cứu tại huyện Di Linh. Thông qua hai bài báo cáo, đoàn nghiên cứu nhận được phản hồi tích cực cho những vấn đề phát hiện và những giải pháp khả thi. Ngoài ra, những phản hồi khác của các bên liên quan, đặc biệt là đại diện lãnh đạo cấp tỉnh, huyện về giải pháp ngăn chặn khai thác gỗ bất hợp đã giúp nhóm nghiên cứu có thêm thông tin và nhận định toàn diện hơn trước khi viết báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh.

Từ kết quả nghiên cứu liên kết FLEGT và REDD+ tại hai huyện Lạc Dương và Di Linh cùng tham vấn của các bên liên quan, ngày 27/11 tại văn phòng UNREDD, SRD và nhóm nghiên cứu đã có buổi gặp mặt chia sẻ kết quả nghiên cứu với UNREDD cấp quốc gia. Tại đây, nghiên cứu FLEGT và REDD+ đã được đánh giá cao và nhận được nhiều góp ý giá trị, như: Cần tìm ra các giải pháp góp phần cải thiện tình hình và đóng góp cho việc sửa đổi chính sách; ưu tiên các giải pháp phù hợp với nguồn lực (tài chính, nhân lực và năng lực thực hiện) để có thể áp dụng nhằm đưa ra các thay đổi mang tính bước ngoặt; cần đánh giá tính khả thi và rủi ro đối với các giải pháp lựa chọn... Những góp ý này sẽ được đoàn nghiên cứu cân nhắc để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu. 

-SRD-

Nguồn: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/720-nghien-c-u-kh-nang-lien-k-t-flegt-va-redd-trong-ki-m-soat-g-b-t-h-p-phap

Tin khác