home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Nghiên cứu khả năng liên kết giữa REED+ và FLEGT trong kiểm soát gỗ bất hợp pháp

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Nghiên cứu khả năng liên kết giữa REED+ và FLEGT trong kiểm soát gỗ bất hợp pháp

Cập nhật : 2015-10-26

Lượt xem : 1081


Hiện nay Việt Nam đang triển khai song song hai chương trình lớn về lâm nghiệp gồm thực thi luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) và chương trình giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). 

Ở một góc độ nhất định cả hai chương trình đều quan tâm đến vấn đề gỗ bất hợp pháp, bởi vì đối với REDD thì đó là một trong các lý do gây ra chính gây ra mất rừng và ngăn cản quản lý rừng bền vững, còn FLEGT thì xem kiểm soát gỗ bất hợp pháp là mục tiêu chính của chương trình.

Xuất phát từ vấn đề này với mục tiêu hiểu rõ hơn về REDD+ và phân tích liên kết hai chương trình, nhằm tăng cường hiệu quả quản trị rừng và nâng cao lợi ích cho công đồng sống phụ thuộc và rừng, trong 3 ngày từ 23-25/10 tại Đà Nẵng, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản (NGO-FLEGT) đã tổ chức hội thảo để xây dựng chương trình nghiên cứu về vấn đề liên kết này.

Bà Vũ Bích Hợp, Giám đốc điều hành Mạng lưới

Tại đây các chuyên gia, đại biểu đến từ nhiều đơn vị, địa phương trong nhiều tỉnh cả nước đã chia sẻ các vấn đề, phân tích các góc độ tiếp cận, tác động của cả hai chương trình trên phương diện gỗ hợp pháp tại cộng đồng ở Việt Nam. Từ đây các nhóm nghiên cứu đã xây dựng đề cương, định hướng nghiên cứu, bảng hỏi, thống nhất các bộ cộng cụ và chương trình nghiên cứu thực địa. 

Theo bà Vũ Bích Hợp, Giám đốc điều hành Mạng lưới thì cả hai chương trình lớn về lâm nghiệp đều đóng vai trò lớn trong phát triển rừng bền vững, chống gỗ bất hợp pháp thì việc kết hợp những điểm chung để phát huy nhân lên lợi thế là vấn đề quan trọng, tăng thêm hiệu quả của cả hai chương trình là vô cùng ý nghĩa bởi vì Chính phủ Việt Nam đang đàm phán với EU về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) trong khuôn khổ Chương trình thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) và thược hiện nhiều dự án REDD+ trên toàn quốc. 

Một trong những nội dung quan trọng của Hiệp định là việc thiết lập Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) và Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD). Việt Nam đang tiến hành thiết kế Hệ thống TLAS nhằm đảm bảo tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu gỗ được sử dụng trong chuỗi cung. Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) đang tham gia và đóng góp tích cực vào tiến trình đàm pháp hiệp định đối tác thương mại VPA của Việt Nam với EU, thì đây cũng là một hoạt động giúp góp phần cho các cơ quan quản lý củng cố các vấn đề trên bàn đàm phán.

Được biết chương trình nghiên cứu thí điểm này sẽ được NGO_FLEGT triển khai thí điểm ở Lâm Đồng từ tháng 11/2015, nhân rộng thêm trên 4 tỉnh có REDD+ của UN REDD vào năm 2016. Kết quả của nghiên cứu sẽ là căn cứ để xây dựng dự án phối hợp hoạt động nâng cao hiệu quả giữa hai chương trình.

Thái Sơn

Nguồn: http://tamnhin.net/nghien-cuu-kha-nang-lien-ket-giua-reed-va-flegt-trong-kiem-soat-go-bat-hop-phap-55998.html

 

Tin khác