home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Phát huy vai trò xung kích của thanh niên về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên về ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật : 2015-10-08

Lượt xem : 2443


Theo cơ cấu dân số Việt Nam hiện nay, số người trong độ tuổi thanh niên hiện chiếm hơn 1/4 dân số. Lực lượng thanh niên được đánh giá là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển của đất nước.  Chính vì vậy, trong nhiều văn bản chính sách, chương trình về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu của nhà nước đã đề cập sự tham gia của thanh niên như là một lực lượng xung kích. Trong thời gian qua các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) cũng đã huy động sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong nhiều hình thức khác nhau.

Hình thức thứ nhất là các VNGO thúc đẩy các chương trình thanh niên làm tình nguyện tại tổ chức VNGO hoặc tại các địa bàn dự án do các VNGO đang triển khai. Với hình thức này đã giúp các bạn trẻ nâng cao các kỹ năng làm việc, trở thành con người hành động vì môi trường và thử nghiệm những ý tưởng, tâm huyết trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế. Chương trình tình nguyện viên được duy trì đều đặn nhiều năm qua tại các tổ chức như; Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng, Trung tâm sống học tập vì môi trường, Trung tâm Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Viện Quản lý Châu Á…

Hình thức thứ hai là các VNGO thúc đẩy/kết nối các cá nhân, nhóm/câu lạc bộ tình nguyện của thanh niên quan tâm tới bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành các Mạng lưới để cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động chung. Điển hình cho hình thức này là sự ra đời và hoạt động của mạng lưới Thế hệ xanh do Trung tâm sống học tập vì môi trường thúc đẩy với các hoạt động tiêu biểu như: i) Biên soạn, dịch thuật và chia sẻ các tài liệu tập huấn, giáo dục, phim ảnh tư liệu v.v; ii)Thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và CLB; iii) Bảo trợ tổ chức, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính cho các dự án, hoạt động trên cả nước; iv) Tổ chức các sự kiện hưởng ứng, giao lưu chia sẻ, cuộc thi, phát động chiến dịch ..  liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu.

Hình thức thứ ba là các VNGO lựa chọn thanh niên làm đối tác trong triển khai các dự án, các hoạt động dự án về bảo vệ môi trường, ứng phó với Biến đổi khí hậu tại các địa phương. Nhiều tổ chức VNGO đã hợp tác với  các tổ chức đoàn thanh niên ở các cấp địa phương và cấp trung ương. Gần đây nhất (đầu tháng 9/2015) Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đã khởi động dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng”. Dự án này sẽ được triển khai đến năm 2018 tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Tp Hải Phòng.

(Nguồn ảnh: AMDI)

Một hình hình thức nữa là các VNGO hỗ trợ ngân sách cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm/CLB thanh niên qua hình thức quỹ tài trợ các ý tưởng, sáng kiến. Điển hình là “Quỹ sáng kiến trẻ em, thanh niên và Biến đổi khí hậu”, “Quỹ thế hệ xanh cùng hành động” của Trung tâm sống học tập vì môi trường.

Các VNGO mong đợi với những hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy vai trò của thanh niên kể trên đang góp phần cùng với các chương trình, hoạt động của các cơ quan nhà nước, hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước làm cho cả 24 triệu thanh niên của Việt Nam trở thành những người tiên phong thực hiện, duy trì các hành động, lối sống bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường. Đồng thời 24 triệu thanh niên này còn đóng vai trò thực hiện hoạt động truyền thông, hỗ trợ, giám sát các nhóm người trong cộng đồng của mình thực hiện các hành động, lối sống bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường.

VTT

Tin khác