home Trang chủ   »  VNGO-FLEGT  »  TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ VÀ BUÔN BÁN GỖ - FLEGT LÀ GÌ?

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ VÀ BUÔN BÁN GỖ - FLEGT LÀ GÌ?

Cập nhật : 2014-01-01

Lượt xem : 897


1. FLEGT là gì?

FLEGT là từ viết tắt từ các chữ Forest Law Enforcement, Governance and Trade; nghĩa là “ Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ” .

Kế hoạch Hành động FLEGT1 của Ủy ban Châu Âu bao gồm một chương trình các hoạt động của EU để đối phó với vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp và hoạt động buôn bán các sản phẩm gỗ liên quan.

2 Xuất xứ

Khai thác bất hợp pháp gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt môi trường và xã hội; cũng như làm cho các chính phủ bị thiệt hại mỗi năm khoảng 10 tỷ đô-la. Điều này đã được xác nhận tại cuộc họp thượng đỉnh G8 năm 1998 trong đó các biện pháp giải quyết nạn khai thác bất hợp pháp đã được thảo luận và một ‘Chương trình hành động lâm nghiệp’ đã được vạch ra.

Tiếp theo đó tháng 4 năm 2002, Ủy ban Châu Âu đã tổ chức một Hội nghị quốc tế để thảo luận những biện pháp mà Ủy ban Châu Âu có thể đóng góp cho cuộc chiến chống khai thác gỗ bất hợp pháp. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững (WSSD) tổ chức cùng năm ở Johannesburg, Ủy ban Châu Âu cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ cho cuộc chiến chống khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp. Ủy ban Châu Âu công bố đề xuất đầu tiên về Kế hoạch Hành động FLEGT vào tháng 5 năm 2003. Cùng thời gian đó, trên thế giới cũng xuất hiện nhiều sáng kiến ủng hộ Kế hoạch này. Đặc biệt, tiến trình FLEG đã được phát động tại ba khu vực là Đông Nam Á, Châu Phi và Bắc Á và Châu Âu. Các tiến trình này do Ngân hàng Thế giới điều phối và đã đem lại những cam kết cấp Bộ trưởng nhằm xác định và thực thi những hoạt động chống khai thác gỗ bất hợp pháp trong mỗi vùng.

3 Kế hoạch Hành động FLEGT của Liên minh Châu Âu

Kế hoạch Hành động đã đề ra một loạt biện pháp chống khai thác gỗ bất hợp pháp trong đó tập trung vào 7 lĩnh vực sau đây:

1. Hỗ trợ các nước sản xuất gỗ;
2. Các hoạt động khuyến khích buôn bán gỗ hợp pháp;
3. Thúc đẩy các chính sách mua sắm công
4. Hỗ trợ các sáng kiến của Khu vực Tư nhân;
5. Báo vệ các nguồn tài trợ và đầu tư;
6. Sử dụng những công cụ luật pháp hiện có hoặc thông qua các bộ luật mới để hỗ trợ cho Kế hoạch Hành động;
7. Giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp gỗ.
 
Dưới đây là phần giải thích những mục trên: 
 
3.1 Hỗ trợ các nước sản xuất gỗ
 
Kế hoạch Hành động sẽ có những hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và tư vấn cho các quốc gia sản xuất gỗ để đạt được các mục tiêu sau:
 
• Cải tiến cơ cấu quản trị và phát triển các cơ chế xác nhận đáng tin cậy ở những nơi có các yếu kém trong lĩnh vực thực thi luật lâm nghiệp;
• Cải cách chính sách trên cơ sở tập trung xây dựng những bộ luật và văn bản dưới luật phù hợp với các quốc gia liên quan và thông qua tiến trình này tạo điều kiện cho các thành phần khác nhau trong xã hội có thể đối thoại với nhau về các chủ đề thuộc chính sách.
• Tăng cường tính công khai, minh bạch và sự chia sẻ thông tin giữa các quốc gia sản xuất và các quốc gia tiêu thụ gỗ, kể cả những hỗ trợ để thiết lập một cơ chế giám sát độc lập.
• Xây dựng năng lực và tổ chức đào tạo tại các quốc gia sản xuất gỗ, kể cả những hỗ trợ để tăng cường các thiết chế quản lý trong tiến trình thực hiện những cơ chế quản lý mới.
• Hỗ trợ phát triển việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng và việc trao quyền cho người dân địa phương để ngăn chặn khai thác gỗ bất hợp pháp.
 
3.2 Tăng cường buôn bán gỗ hợp pháp
 
Chương trình này gồm hai phần: Phần một hướng đến những đối tác buôn bán của EU vốn là những quốc gia xuất khẩu gỗ chủ yếu; Phần hai tập trung vào vai trò của những quốc gia nhập khẩu gỗ lớn trên thương trường quốc tế.
 
3.2.1. Phát triển các Hiệp định Đối tác Tình nguyện
 
Kế hoạch Hành động đề xuất ký Hiệp định Đối tác Tình nguyện (Voluntary Partnership Agreements-VPA) giữa các quốc gia sản xuất gỗ (các quốc gia đối tác FLEGT) và EU. Hiệp định Đối tác Tình nguyện đề ra những cam kết và hành động của hai bên chống khai thác gỗ bất hợp pháp (Xem Bản tin số 6). Thành quả của VPA sẽ là:
 
• Cải thiện tình hình quản lý rừng.
• Cải thiện việc tiếp cận các thị trường gỗ của EU của các quốc gia đối tác.
• Tăng thu nhập cho Chính phủ các quốc gia đối tác.
• Tăng khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ phát triển của Chính phủ các quốc gia đối tác.
• Thực hiện những công cụ có hiệu quả hơn trong thực thi luật tại các quốc gia đối tác.
• Cải thiện những nền tảng giúp quản lý rừng bền vững.
 
VPA đưa ra một giải pháp qua đó có thể xác minh được tính hợp pháp của gỗ xuất khẩu vào thị trường EU trên cơ sở sử dụng giấy phép do các quốc gia đối tác cấp. Điều này được củng cố bởi các hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (xem Bản tin số 3) được xây dựng dưới sự bảo trợ của từng Hiệp định Đối tác Tình nguyện. Các giấy phép FLEGT cấp cho các chuyến hàng sẽ tạo điều kiện cho Hải quan EU phân biệt được gỗ đã xác minh là hợp pháp của các quốc gia đối tác và cho phép nhập khẩu chúng vào EU; đồng thời ngăn chặn được gỗ bất hợp pháp. Hệ thống đảm bảo này giúp kiểm soát, xác minh nội bộ và giám sát độc lập việc khai thác, chế biến và buôn bán gỗ.
 
3.2.2. Khuôn khổ hợp tác nhiều bên trong hợp tác quốc tế
 
EU là một thực thể quan trọng nhưng không phải là chủ đạo trên thị trường gỗ thế giới. Điều quan trọng là thông qua đối thoại với các các quốc gia nhập khẩu chính như Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ để củng cố các Hiệp định Đối tác Chiến lược và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khai thác gỗ trái phép và những hoạt động mua bán liên quan tại những quốc gia mà thị trường EU ít có ảnh hưởng.
3.3 Thúc đẩy những chính sách mua sắm công. Kế hoạch Hành động thúc đẩy các quốc gia thuộc EU thực hiện những chính sách khuyến khích buôn bán gỗ đã được xác nhận là hợp pháp và có nguồn gốc bền vững. Chính sách này đòi hỏi nhà cung cấp phải đưa ra đầy đủ chứng cớ về tính hợp pháp và/hoặc tính bền vững của nguồn gỗ của mình. Cho đến nay, Chính phủ các nước Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Đức, Anh và Hà Lan đã bắt đầu thực hiện các chính sách như vậy 2
 
3.4 Hỗ trợ những sáng kiến của Khu vực kinh tế tư nhân
 
Kế hoạch Hành động khuyến khích sự tham gia của Khu vực kinh tế tư nhân và bao gồm cả những hỗ trợ phát triển năng lực của khu vực kinh tế tư nhân ở các quốc gia sản xuất gỗ. Hỗ trợ như vậy nhằm mục đích, thí dụ, phát triển các tiêu chuẩn quản lý sao cho phù hợp với pháp luật; cải tiến chuỗi quản lý nguồn cung cấp gỗ và áp dụng các tiêu chuẩn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Việc Ủy ban Châu Âu và các quốc gia thành viên tài trợ cho Mạng lưới Thương mại Gỗ Toàn cầu3 và Kế hoạch Hành động Gỗ Nhiệt đới4 là những ví dụ về hoạt động này.
 
3.5 Bảo vệ đầu tư
 
Đã có những trường hợp đầu tư vào ngành lâm nghiệp lại khuyến khích khai thác gỗ bất hợp pháp; thí dụ như xây dựng một nhà máy chế biến gỗ với công suất quá lớn, không tương ứng với các nguồn nguyên liệu có sẵn. Kế hoạch Hành động khuyến khích các ngân hàng và các thiết chế tài chính kết hợp đánh giá một cách thận trọng nguồn cung cấp nguyên liệu hợp pháp và lâu dài cũng như các yếu tố môi trường và xã hội khi thẩm định các dự án đầu tư.
 
3.6 Sử dụng các bộ luật hiện có hoặc mới
 
EU đang điều tra xem trong Cộng đồng hoặc các quốc gia thành viên có các bộ luật nào có thể sử dụng để chống khai thác gỗ bất hợp pháp hay không. Việc này bao gồm:
• Đánh giá xem luật chống rửa tiền có thể áp dụng được không.
• Nghiên cứu áp dụng Công ước về buôn bán quốc tế các loài bị đe dọa (CITES), và đánh giá khả năng đưa thêm một số loài gỗ vào danh mục bảo vệ.
• Đánh giá những biện pháp do công ước OECD đưa ra về hối lộ ở những nơi có bằng chứng rằng hối lộ có vai trò trong tiến trình cấp giấy phép khai thác.
• Đánh giá xem các phương thức xử lý đồ ăn cắp của luật quốc gia có thể áp dụng cho buôn bán gỗ lậu đươc không.
• Ủy ban Châu Âu cũng cân nhắc những khả năng đề xuất xây dựng ở cấp EU hoặc quốc gia thành viên những bộ luật mới bao trùm những vấn đề liên quan đến buôn bán gỗ bất hợp pháp mà chưa được đề cập trong Hiệp định Đối tác Tình nguyện.
 
3.7 Gỗ tranh chấp Kế hoạch
 
Hành động cam kết EU sẽ phát triển một định nghĩa thiết thực hơn về gỗ tranh chấp; và nhận thức rõ hơn mối liên kết giữa lâm nghiệp và tranh chấp trong các chương trình phát triển.
 
Chú thích
Đề xuất FLEGT cho một Kế hoạch Hành động của EU, 21/5/2003. Thông tin từ Ủy ban đến Hội đồng và Nghị viên châu Âu.
1. Thông tin về các chính sách mua săm công cộng có trong trang Web Đan Mạch: http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/; Tropical_timber.htm; Anh: www.proforest.net/cpet; Hà Lan: www.vrom.nl
2. Xem thêm: ưww.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_ forestry/certification/gftn/index.cfm
3. Xem thêm www.timbertradeactionplan.info
 

Tin khác