home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Tập huấn về truyền thông cộng đồng về chủ đề FLEGT

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Tập huấn về truyền thông cộng đồng về chủ đề FLEGT

Cập nhật : 2015-05-26

Lượt xem : 1867


Trong 2 ngày 23 và 24/5/2015, Hội thảo Tập huấn về Truyền thông cộng đồng về chủ đề FLEGT đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình này nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO (mã số VM051), do EU và FERN tài trợ với vai trò điều phối và thực hiện bởi SRD trong 3 năm (2014 - 2016).

FLEGT1

Toàn cảnh buổi tập huấn

Nhằm mục tiêu giúp các thành viên mạng lưới VNGO – FLEGT tham gia hiệu quả vào tiến trình VPA – một phần quan trọng của chương trình FLEGT, dự án VM051 hướng tới nâng cao nhận thức của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và cộng đồng sống phụ thuộc rừng thông qua các hoạt động tập huấn về truyền thông cộng đồng về chủ đề FLEGT và triển khai các sự kiện truyền thông FLEGT ở địa bàn dự án.

FLEGT2

 Các học viên đang thảo luận

Khóa Tập huấn hai ngày tập trung vào các nội dung như: Cung cấp kiến thức cơ bản về truyền thông cộng đồng; phân tích đối tượng truyền thông, kỹ năng xây dựng thông điệp chủ chốt, kỹ năng làm tài liệu truyền thông có nội dung phù hợp với người dân ở địa bàn dự án; kỹ năng và các bước xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức người dân địa phương. Ngay trong ngày tập huấn, nhiều ý tưởng về các thông điệp chủ chốt, các ấn phẩm truyền thông đã được các học viên trình bày và thảo luận sôi nổi.

flegt3

Một trong những sản phẩm truyền thông của học viên

Thông điệp xuyên suốt trong các hoạt động tập huấn mà cán bộ SRD và giảng viên muốn truyền tải, đó là cần lựa chọn phương pháp và thông điệp gần gũi, dễ hiểu để có thể truyền tải những nội dung phức tạp của chủ đề FLEGT tới cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Sau khóa Tập huấn, SRD sẽ phối hợp với các thành viên mạng lưới VNGO – FLEGT và đối tác địa phương để triển khai sự kiện truyền thông tại các địa bàn dự án nhằm tăng nhận thức của người dân địa phương về FLEGT, giúp tạo bước đệm chuẩn bị cho nghiên cứu cộng đồng tại địa phương. 

-SRD-

Tin khác