home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Thảo luận chính sách: Bảo hộ quyền hộ gia đình, cộng đồng đối với rừng tự nhiên

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Thảo luận chính sách: Bảo hộ quyền hộ gia đình, cộng đồng đối với rừng tự nhiên

Cập nhật : 2017-06-07

Lượt xem : 1078


Thảo luận chính sách: Bảo hộ quyền hộ gia đình, cộng đồng đối với rừng tự nhiên trong Dự thảo Luật Bảo vệ & Phát triển rừng (Dự thảo số 5) (PanNature). Tài liệu tóm tắt các thảo luận và khuyến nghị về sự cần thiết của việc đảm bảo quyền của các hộ gia đình và cộng đồng đối với rừng, đất rừng và tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. 
 
Đường dẫn tài liệu: http://nature.org.vn/vn/2017/06/bao-ho-quyen-cua-ho-gia-dinh-va-cong-dong-doi-voi-rung-tu-nhien/ 
 

Tin khác