home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Thông báo tổ chức hội thảo

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Thông báo tổ chức hội thảo

Cập nhật : 2015-12-07

Lượt xem : 3793


Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) được thành lập năm 2008, đến nay đã có 135 tổ chức NGOs/CSOs trong toàn quốc chính thức đăng ký tham gia VNGO&CC.  Năm 2014, Mạng lưới VNGO&CC nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) để thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu”. Dự án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực truyền thông vận động cho các tổ chức NGO và các mạng lưới xã hội để tham gia tốt hơn trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách về BĐKH. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) hiện là Trưởng Ban điều hành của VNGO&CC, chủ trì và phối hợp với tổ chức MCD, COHED, CRD, DRAGON trong việc triển khai dự án. Theo kế hoạch, VNGO&CC sẽ tổ chức 02 hội thảo như sau:

Hội thảo 1: Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) ở Việt Nam: thách thức và giải pháp

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (OCCA) - Bộ NN&PTNT cùng  phối hợp chủ trì Hội thảo

Mục tiêu:

  • Chia sẻ, thảo luận về thực trạng liên quan đến CSA hiện nay ở Việt Nam (thể chế chính sách, khoa học công nghệ, tài chính, năng lực…).
  • Chia sẻ, thảo luận các khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức cho phát triển CSA ở Việt Nam.
  • Thảo luận định hướng và các giải pháp phát triển CSA ở Việt Nam.

Kết quả hội thảo sẽ là đầu vào để Bộ NN&PTNT xây dựng Khung chính sách phát triển CSA ở Việt Nam

Thời gian: Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Tại Hà Nội (địa điểm và chương trình cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời chính thức)

 

Hội thảo 2: Tổng kết và chia sẻ kết quả hoạt động mạng lưới VNGO&CC

Mục tiêu:

  • Đánh giá các hoạt động của dự án do DFAT cho VNGO&CC năm 2014-2015;
  • Chia sẻ các bài học, các tài liệu về truyền thông, vận động chính sách của VNGO&CC;
  • Bầu ban điều hành mạng lưới VNGO&CC giai đoạn 2016-2018;
  • Thảo luận nguồn lực cho hoạt động của VNGO&CC giai đoạn 2016-2018.

Thời gian: Chiều ngày 21 tháng 12/2015

Địa điểm: Tại Hà Nội (địa điểm và chương trình cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời chính thức)

 

Hậu cần: VNGO&CC hỗ trợ các chi phí đi lại, ăn ở cho các đại biểu ở các địa phương được Ban tổ chức lựa chọn tham dự hội thảo theo quy định của dự án DFAT/SRD.

Xin vui lòng hoàn thành và gửi đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) tới Vũ Thế Thường qua email thuong@srd.org.vn  hoặc ĐT: 0912066330 trước ngày 14/12/2015.

Sau khi nhận được phiếu đăng ký, VNGO&CC sẽ lựa chọn và gửi giấy mời chính thức tới quý đại biểu được lựa chọn.

Trân trọng cảm ơn và kính mong sự hiện diện của Quý tổ chức./.

Ban điều hành Mạng lưới VNGO&CC

Tin khác