home Trang chủ   »  Tin VNGO-FLEGT  »  Thông cáo của Mạng lưới VNGO-FLEGT về việc ký kết Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Thông cáo của Mạng lưới VNGO-FLEGT về việc ký kết Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

Cập nhật : 2018-10-25

Lượt xem : 1088


Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (gọi tắt là mạng lưới VNGO-FLEGT) rất vui mừng khi biết rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Tự nguyện (Hiệp định VPA) vào ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Bruxen, Vương quốc Bỉ.

Ngay từ giai đoạn đàm phán Hiệp định VPA (2010 - 2017), các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT đã đưa tiếng nói của các bên liên quan, đặc biệt là của cộng đồng địa phương, đến đoàn đàm phán và các cơ quan chức năng, góp phần cải thiện một số vấn đề về quản trị rừng, đặc biệt là về minh bạch thông tin và sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong hoạch định chính sách.

Chúng tôi tin rằng việc ký kết và triển khai Hiệp định sẽ tiếp tục tăng cường quản trị rừng, đẩy mạnh thương mại gỗ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng như thúc đẩy phát triển rừng bền vững.

Mạng lưới VNGO-FLEGT đã chủ động đóng góp vào tiến trình đàm phán Hiệp định VPA ngay từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2012. Chúng tôi cam kết tiếp tục tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị và thực hiện Hiệp định VPA tại Việt Nam. Mạng lưới sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ, cộng đồng quốc tế và các đối tác địa phương, các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng để tăng cường các lợi ích mà VPA mang lại cho các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể có, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Hướng tới giai đoạn thực thi Hiệp định, Mạng lưới VNGO-FLEGT mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan đóng góp cho việc hiện mục tiêu phát triển rừng bền vững, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu như đã đề ra trong Kế hoạch hành động của Việt Nam nhằm thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Tin khác