home Trang chủ   »  Tin chung mạng lưới  »  Triển khai đánh giá khả năng tuân thủ gỗ hợp pháp theo khuôn khổ VPA/FLEGT của nhóm hộ gia đình khai thác rừng và chế biến gỗ

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Triển khai đánh giá khả năng tuân thủ gỗ hợp pháp theo khuôn khổ VPA/FLEGT của nhóm hộ gia đình khai thác rừng và chế biến gỗ

Cập nhật : 2016-04-20

Lượt xem : 1213


Hiệp định VPA/FLEGT với hai phụ lục quan trọng là Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) của Việt Nam đặt ra những yêu cầu về gỗ hợp pháp được lưu thông trong chuỗi cung. Khi VPA được ký kết và thực hiện, các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ sẽ được áp dụng cho các sản phẩm lưu thông trên cả thị trường gỗ nội địa. Điều này sẽ có tác động đến toàn bộ các đối tượng trong khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm gỗ trong đó có hộ gia đình đang tham gia các công đoạn này. Gỗ được hộ gia đình khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh chỉ được coi là hợp pháp khi thoả mãn các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ được quy định trong Định nghĩa gỗ hợp pháp trong khuôn khổ của VPA/FLEGT. Như vậy, nhóm hộ trồng, khai thác rừng và nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ có thể là đối tượng dễ bị tổn thương trong tiến trình VPA FLEGT.
Mạng lưới VNGO-FLEGT và Trung tâm SRD đã xây dựng kế hoạch đánh giá các nhóm hộ trồng, khai thác rừng và nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ ở các địa phương về điều kiện hiện tại và khả năng tuân thủ của các hộ đối với một số quy định hiện hành về gỗ hợp pháp theo khuôn khổ của VPA/FLEGT. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu (baseline) để theo dõi, giám sát các biến chuyển theo thời gian của các hộ gia đình khi VPA được thực thi ở Việt Nam. Năm 2015, Mạng lưới VNGO-FLEGT và Trung tâm SRD đã triển khai nghiên cứu tại Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Kon Tum.
Để tiếp tục triển khai nghiên cứu trong năm 2016, ngày 9 – 10/04 vừa qua Mạng lưới VNGO-FLEGT và Trung tâm SRD tổ chức hội thảo tập huấn về phương pháp đánh giá khả năng tuân thủ gỗ hợp pháp của hộ gia đình. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các tổ chức và đối tác của Mạng lưới VNGO-FLEGT ở tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Bình, Quản Trị, Tp.Huế. Các đại diện tham gia tập huấn đã cùng trao đổi về đề cương nghiên cứu, bộ công cụ nghiên cứu (cây vấn đề, thảo luận nhóm, phỏng vấn bán cấu trúc, bảng hỏi). Tại hội thảo các bên cũng đã thống nhất sẽ tiến hành chuyến tiền trạm cho ở tỉnh Quảng Ninh (huyện Hoành Bồ và huyện Ba Chẽ) và tỉnh Quảng Bình (huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy) để xác định địa bàn nghiên cứu phù hợp.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn

Nhóm trình bày kết quả thảo luận

- SRD - 

Nguồn: http://www.srd.org.vn/index.php/ho-t-d-ng-m-ng-lu-i-menu/774-danh-gia-kha-nang-tuan-thu-go-hop-phap-khuon-kho-vpa-flegt-nhom-ho-gia-dinh-khai-thac-che-bien-go

 

Tin khác