home Trang chủ   »  Ban điều hành  »  Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển (COHED)

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển (COHED)

Cập nhật : 2015-01-07

Lượt xem : 4170


Thông tin chung

Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (Trung tâm COHED) là một tổ chức phi chính phủ (NGO), họat động vì mục đích nhân đạo, phi lợi nhuận, được sáng lập  vào tháng 12 năm 2002 và chính thức hoạt động theo quyết định thành lập số 851 /TC-LHH của Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt nam và giấy phép họat động số A-028 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Trung tâm COHED đã triển khai hoạt động  tại nhiều tỉnh thành  trong toàn quốc nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế và tăng cường phúc lợi xã hội thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, vận động chính sách, phát triển các sáng kiến và cơ hội cho các nhóm dễ bị tổn thương để họ chủ động phát triển sinh kế bền vững.

 Lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm COHED bao gồm giáo dục sức khỏe (tập trung vào dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS),  Phát triển cộng đồng giảm nghèo bền vững (tập trung vào du lịch cộng đồng và các hoạt động kiến tạo sinh kế bền vững), giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Trung tâm  COHED có một đội  ngũ nhân viên bao gồm 22 cán bộ Việt nam và các tình nguyện viên quốc tế, hoạt động với ngân sách hàng năm từ USD500,000 đến USD1,500,000. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại tầng 7 Tòa nhà số 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Một số dự án/chương trình có liên quan đến biến đổi khí hậu đã đang thực hiện

Dự án: Nâng cao năng lực của các hộ nông dân nghèo tại xã Mai Hịch ( Mai Châu – Hoà Bình) trong hoạt động giảm  nghèo bền vững

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ nông dân nghèo tại xã Mai Hịch (tỉnh Hòa Bình) bằng việc thực hiện các biện pháp sinh kế bền vững

Địa bàn triển khai: Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Dự án: Xây dựng năng lực và quan hệ đối tác hợp tác quốc tế về tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, khả năng phục hồi và những gợi ý chính sách

Mục tiêu chính: Tăng cường hợp tác giữa các chuyên gia về biến đổi khí hậu và y tế và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong Nhóm công tác về biến đổi khí hậu)

Thời gian: Từ tháng 11/2012 – 3/2013

Dự án: Nghiên cứu về Gánh nặng nhiệt và Khả năng thích nghi của người lao động ngoài trời và gia đình của họ trong khu vực đô thị tại Thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu: Khảo sát về kiến thức, nhận thức về những nguy cơ liên quan đến gánh nặng nhiệt của các nhóm dễ bị tổn thương

Thời gian: Từ tháng 7 – 12/2012

Địa bàn triển khai: Thành phố Đà Nẵng

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển

Địa chỉ            : Tầng 7 số 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39721452  Fax: 04 3 9721459

Tin khác