home Trang chủ   »  Tuyển dụng  »  Tuyển Chuyên gia Tư vấn Rà soát và Phân tích các công cụ giám sát quản trị Rừng

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Tuyển Chuyên gia Tư vấn Rà soát và Phân tích các công cụ giám sát quản trị Rừng

Cập nhật : 2017-04-28

Lượt xem : 1974


Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO", do EU tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi SRD trong 3 năm (2014 - 2016). Đối tượng tham gia dự án chủ yếu là các tổ chức VNGO/VCSO đăng ký tham gia Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VNGO-FLEGT). Mạng lưới VNGO-FLEGT được thành lập từ năm 2012, hiện có 61 tổ chức thành viên ở khắp các tỉnh của VN. Ban điều hành hiện tại của Mạng lưới gồm 3 tổ chức là: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD); Viện Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) và Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE). Trung tâm SRD giữ vai trò Chủ tịch Ban điều hành.
Trong khuôn khổ dự án, SRD và Mạng lưới VNGO-FLEGT đã soạn thảo Phương pháp "Tự nguyện Giám sát Độc lập VPA/FLEGT do CSO thực hiện". Phương pháp này đã được thử nghiệm tại 8 tỉnh trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, tập trung vào thu thập số liệu ban đầu (baseline data) về thực trạng tuân thủ của các hộ gia đình tham gia trồng rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán và chế biến gỗ. Trước đó, Mạng lưới đã tiến hành Đánh giá tác động sinh kế (LIA) đến các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm nhóm hộ trồng rừng không có sổ đỏ, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm hộ chế biến nhỏ... Ngoài Mạng lưới VNGO-FLEGT thì các tổ chức quốc tế khác cũng phát triển các công cụ giám sát quản trị rừng, tiêu biểu là SNV, UNREDD và FAO. Với mong muốn xây dựng Bộ công cụ giám sát Tác động của VPA/FLEGT đến sinh kế, xã hội và môi trường Dự án có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện công việc Thu thập, Phân tích các phương pháp/công cụ giám sát quản trị rừng và Phát triển bộ công cụ/phương pháp cho CSO giám sát tác động về các mặt sinh kế, xã hội và môi trường của VPA/FLEGT đến nhóm hộ trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển và chế biến gỗ

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: trong tháng 5/2017, bao gồm cả nộp 2 sản phẩm như quy định tại mục 2.2. Số ngày cụ thể do chuyên gia đề xuất.

2. Công việc cụ thế

2.1 Mục tiêu: Xác định và xây dựng Bộ phương pháp và công cụ phù hợp cho việc giám sát tác động về sinh kế, xã hội và môi trường của VPA/FLEGT đến nhóm hộ trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển và chế biến gỗ.
2.2 Kết quả mong đợi:
a) Một báo cáo Phân tích, so sánh các phương pháp và công cụ giám sát thu thập được (tiếng Việt và tiếng Anh).
b) Một Bộ công cụ và phương pháp Giám sát tác động sinh kế, xã hội và môi trường (tiếng Việt và tiếng Anh).. 

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;
- Đã tham gia xây dựng công cụ giám sát REDD+, FLEGT hoặc quản trị rừng;
- Có kinh nghiệm là trưởng nhóm nghiên cứu của ít nhất 3 đề tài liên quan đến quản trị rừng, hoặc REDD+, hoặc FLEGT,...;
- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đặc biệt là các quy định về gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình;

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi một bản đề xuất trong đó nêu rõ phương pháp, tiến trình cùng với thời gian và kinh phí đến ông Trần Ngọc Tuệ theo số điện thoại 04.39436678 máy lẻ 404 hoặc email:  tue@srd.org.vn trước ngày 4/5/2017

Thông tin chi tiết tại đây

Tin khác