home Trang chủ   »  Tuyển dụng  »  Tuyển Tập huấn viên khóa tập huấn về kỹ năng viết câu chuyện điển hình

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Tuyển Tập huấn viên khóa tập huấn về kỹ năng viết câu chuyện điển hình

Cập nhật : 2016-05-05

Lượt xem : 1476


Tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện về Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA-FLEGT) giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam được dự báo sẽ tác động đến nhiều bên liên quan, trong đó có các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm hộ gia đình và cộng đồng sống phụ thuộc rừng ở Việt Nam. Liên minh Châu Âu coi trọng vai trò và sự tham gia của tất cả các bên liên quan đặc biệt là các cộng đồng người dân địa phương sống phụ thuộc vào rừng và tài nguyên rừng và đòi hỏi vai trò và quyền lợi của người dân địa phương, các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và tài nguyên rừng cần phải được đảm bảo. Yêu cầu này đặt ngành sản xuất lâm nghiệp Việt Nam phải đạt được sự phát triển bền vững về môi trường, xã hội, tôn trọng quyền lợi của người bản địa và người lao động trong tất cả các mắt xích của ngành sản xuất lâm nghiệp từ trồng rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến và xuất nhập khẩu. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp là phải hiểu rõ và tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước và yêu cầu của VPA-FLEGT.

Dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các CSO” – mã số VM051, do EU và FERN tài trợ và được điều phối và thực hiện bởi SRD trong 3 năm (2014 - 2016), mong muốn đưa tiếng nói của các hộ dân/cộng đồng sống phụ thuộc rừng đến với công chúng nói chung và các nhà hoạch định chính sách nói riêng thông qua hoạt động biên soạn và xuất bản các câu chuyện thực tế đang xảy ra ở địa phương. Dự án mong đợi các cán bộ tổ chức thành viên viên mạng lưới VNGO-FLEGT sẽ tiến hành thu thập thông tin và viết các câu chuyện và gửi về cho mạng lưới VNGO-FLEGT tiến hành biên tập và xuất bản. Dự án có kế hoạch tuyển 01 chuyên gia làm tập huấn viên trong khóa tập huấn “Kỹ năng viết câu chuyện điển hình người dân và quản trị rừng”

Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm đối với tập huấn viên

  • Có bằng thạc sỹ trở lên trong các lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường;
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp, quản trị rừng;
  • Có sự hiểu biết trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp lâm nghiệp, chương trình REDD, chương trình FLEGT;
  • Có kinh nghiệm viết các câu chuyện điển hình liên quan đến lâm nghiệp, quản trị rừng;
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm làm tập huấn viên trong các khóa tập huấn cho các CSO/VNGO

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV, đề xuất chương trình tập huấn và 3 câu chuyện điển hình (do ứng viên viết hoặc học viên của ứng viên viết)  đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: thuong@srd.org.vn chậm nhất là 17h ngày 30 tháng 5 năm 2016.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tin khác