home Trang chủ   »  Tin từ cơ quan, tổ chức khác  »  Ứng dụng Công nghệ thông tin và GIS (thông tin địa lý) trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Ứng dụng Công nghệ thông tin và GIS (thông tin địa lý) trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Cập nhật : 2015-08-04

Lượt xem : 2019


Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2001 đến nay, Cục Kiểm lâm đã xây dựng phần mềm Diễn biến rừng và đã đào tạo hướng dẫn cho hàng ngàn cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các chi Cục Kiểm lâm, hạt kiểm lâm trong cả nước thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và GIS đã giúp cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp cũng như chủ rừng tốt hơn trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các biến động cũng như tổng hợp, tính toán và rút trích số liệu, bản đồ được nhanh tróng.

Theo thời gian và yêu cầu quản lý, phần mềm thường xuyên được cập nhật, bổ sung, phiên bản mới nhất cập nhật ngày 15/2/2012.

Nguồn: www.kiemlam.org.vn

Tin khác