home Trang chủ   »  ----  »  Xây dựng báo cáo thường niên về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Đối tác

AID Asia Vi cong dong Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững VPA/FLEGT

Xây dựng báo cáo thường niên về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Cập nhật : 2015-08-19

Lượt xem : 839


Ngày 27 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 53 Nguyễn Du, Hà Nội diễn ra Hội thảo Khởi động Đề án Xây dựng báo cáo thường niên về Biến đổi Khí hậu. Tham dự Hội thảo có đại diện các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội, cơ quan nghiên cứu, tổ chức quốc tế v.v… Đề án đã được Chủ tịch Liên hiệp Hội phê duyệt theo Quyết định số 146/QĐ-LHHVN ngày 10 tháng 3 năm 2015, trong đó giao cho Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Ban liên quan tổ chức thực hiện; Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) là đơn vị thực hiện chính.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đã và đang gây ra những tác động khó lường đối với con người, môi trường và hệ sinh thái. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (Năm 2010), Việt Nam nằm trong số những quốc gia hàng đầu trên thế giới dễ bị tác động bởi BĐKH. Vị trí địa lý, địa hình phức tạp,bờ biển dài làm cho Việt Nam là một trong những nước dễ bị thiên tai trên thế giới. BĐKH với sự gia tăng về tần suất và cường độ, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng khiến thiên tai trở nên nghiêm trọng hơn và khó dự đoán hơn, gây nhiều tổn thất cho sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước.

Hiện nay,Việt Nam đã có một số báo cáo về BĐKH do các cơ quan Chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệv.v... thực hiện. Đây là những báo cáo có giá trị tham khảo cao, với số liệu được cập nhật chi tiết và có hệ thống. Tuy nhiên, các báo cáo này chủ yếu bao quát những vấn đề lớn của môi trường và khí hậu, phương pháp tiếp cận từ trên xuống, chưa có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức nghiên cứu độc lập, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng nên chưa phản ánh đầy đủ quan điểm của các bên liên quan đang trực tiếp tham gia vào nỗ lực ứng phó với BĐKH tại Việt Nam.

TS.Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: AMDI)

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, Báo cáo thường niên về BĐKH tại Việt Nam sẽ được thực hiện hàng năm nhằm tổng kết những khó khăn, cơ hội và thách thức của Việt Nam trước những tác động của BĐKH toàn cầu, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề quan trọng của năm đó và những năm tiếp theo.

Việc xây dựng Báo cáo BĐKH thường niên là một nhiệm vụ định hướng quan trọng của VUSTA và các tổ chức thành viên được giao trong phản biện chính sách ở Việt Nam. Điều này phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc nâng cao vai trò phản biện chính sách, thực hiện thí điểm các mô hình dự án Khoa học Bảo vệ Môi trường, thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH, nâng cao nhận thứccộng đồng, góp phần vào những nỗ lực chung của quốc gia trước các tác động của BĐKH toàn cầu.

 Ngoài việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phản biện chính sách của VUSTA, Báo cáo BĐKH thường niên còn nhằm đánh giá vai trò và nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc ứng phó với BĐKH. Qua báo cáo này, các mô hình, kinh nghiệm và thực tiễn trong ứng phó với BĐKH sẽ được phân tích và đánh giá, đưa ra những gợi mở về chính sách định hướng cho công tác ứng phó với BĐKH ở Việt Nam trong thời gian tới.

 Báo cáo thường niên về Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam năm 2015 với tiêu đề “Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam: “Góc nhìn từ cộng đồng” sẽ tập trung vào vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong nỗ lực ứng phó với BĐKH ở Việt Nam trong thời gian qua. Nội dung chính của báo cáo sẽ gồm 3 phần chính với 12 chuyên đề, khái quát tình hình BĐKH và ứng phó, phân tích những đóng góp của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH,đưa ra những gợi mở và tầm nhìn chính sách về sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động ứng phó với BĐKH. Dự kiến Báo cáo thường niên về BĐKH  Việt Nam năm 2015 sẽ ra mắt vào giữa năm 2016.

Nguồn:infonet.vn

Tin khác